Grote verstevigingsoperatie Afsluitdijk

Voor het project, dat naar verwachting in 2022 is afgerond, is 869 miljoen euro beschikbaar. De aanbesteding begint vandaag.

De Lorentz- en Stevinsluizen bij Den Oever, aan de Afsluitdijk.
De Lorentz- en Stevinsluizen bij Den Oever, aan de Afsluitdijk. Foto Olaf Kraak / ANP

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. De waterwering die het IJsselmeer scheidt van de Waddenzee voldoet volgens Rijkswaterstaat niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. De aanbesteding gaat donderdag van start. Voor het project, dat naar verwachting in 2022 is afgerond, is 869 miljoen euro beschikbaar.

Dat geld komt uit het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Behalve het verstevigen van de 32 kilometer lange dijk wordt er ook werk gemaakt om meer overtollig water uit het IJsselmeer af te voeren naar de Waddenzee.

Sluizen

Ter hoogte van Den Oever en Kornwerderzand, respectievelijk de westelijke en oostelijke uiteinden van de Afsluitdijk, worden de spuisluizen versterkt. Ook worden er nieuwe keersluizen aangelegd. Dat zijn sluizen die hoogwater moeten keren en doorgaans meerdere spuisluizen bevatten. Bij Den Oever komen extra pompen, die de capaciteit van de waterafvoer moeten vergroten.

Lees ook: Zij leven al jaren op de Afsluitdijk. Maar nu is er stroom én een moord

Deze werkzaamheden moeten ertoe leiden dat de Afsluitdijk overslagbestendig wordt. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) zegt over de plannen:

“Het is onze gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk ook de komende decennia het icoon te laten zijn van ons waterbeleid, de Nederlandse waterbouwkunde en duurzame innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We roepen de markt op om met innovatieve oplossingen te komen en zo te bouwen aan de toekomst van ons land.”

Meer recreatiemogelijkheden

Verder was eerder al bekend gemaakt dat de waterwering verrijkt wordt met aanlegplaatsen voor plezierjachten en met een nieuw fietspad op twee trajecten, vanwaar fietsers uitzicht hebben op de Waddenzee. Ook komt er een doorgang in de dijk voor vissen.

Rijkswaterstaat streeft ernaar de Afsluitdijk energieneutraal te maken. De aanbesteding voor geïnteresseerde bedrijven begint vandaag. De gunning vindt vermoedelijk pas in 2018 plaats.