Gerard Reve liet zich echt denigrerend uit over zwarten en collega-schrijvers

Zijn collega’s Wolkers en Mulisch wenste hij een ‘communistisch concentratiekamp’, de ‘socialisten’ in Nederland importeerden ‘die mensen waarvoor geen geld en geen ruimte is’ en Zuid-Afrika was toen de blanken er voet aan wal zetten ‘een leeg land’. „Als je die zwarten en kleurlingen laat meestemmen, heb je direct de laatste verkiezingen.” Aldus Gerard Reve (1923-2006) in een geruchtmakend interview dat hem begin 1983 werd afgenomen door Boudewijn Büch (1948-2002) en tot veel opschudding leidde.

Wouter Gortzak, de hoofdredacteur van Het Parool serveerde het interview af als ‘een broodje fascisme’. Reve beweerde dat Büch zijn uitspraken uit hun verband had gehaald.

Büch, bekend om zijn losse omgang met de waarheid en zijn hang naar theater, gaf destijds de bandopnamen van het interview in bewaring aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Daar werden ze gisteravond voor het eerst in het openbaar afgespeeld.

Büchs biografe Eva Rovers concludeerde in haar begin deze maand verschenen biografie al over de opnamen: „Maar veel nieuws was er niet te horen: Boudewijn had inderdaad niets uit zijn verband gerukt en een getrouwe weergave van het gesprek opgetekend.” Reves frequente denigrerende uitspraken over zwarten waren jarenlang onderwerp van debat, met name over de vraag of deze nu wel of niet ironisch bedoeld waren.