Flinke verhoging pensioenpremie ABP in 2017

Het grootste pensioenfonds van Nederland laat de premie stijgen van 18,8 naar 21,1 procent om zo het vermogen aan te vullen.

Foto Lex van Lieshout/ ANP

Ambtenaren- en lerarenpensioenfonds ABP voert voor 2017 een flinke premieverhoging door. Om ook de komende jaren aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen, is het volgens het grootste pensioenfonds van Nederland (2,8 miljoen deelnemers) noodzakelijk dat werkenden meer gaan bijdragen voor de oudedagvoorziening.

De premie bedraagt nu nog 18,8 procent, maar gaat voor volgend jaar met 2,3 procentpunt omhoog tot 21,1 procent. Iemand die een maandinkomen van 3.500 euro bruto verdient, gaat daarmee zo’n elf euro per maand meer betalen, schrijft ABP donderdag.

Het ABP heeft - samen met een aantal andere grotere pensioenfondsen - al enige tijd te kampen met lage dekkingsgraden (de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen die daar tegenover staan). Dat betekent dat er minder binnenkomt, dan er wordt uitgegeven. Als een fonds te lang met zo’n lage dekkingsgraad te maken heeft, moet het korten om de uitkeringen voor gepensioneerden op peil te houden, evenals de pensioenopbouw van werkenden.

Een dekkingsgraad van 90 procent wordt als kritisch gezien: zit een fonds daar op 31 december onder, dan moet er gekort worden. ABP zat bij de laatste meting, eind oktober, op een beleidsdekkingsgraad van 92 procent. Een verhoging van de pensioenpremie is één van de manieren waarop een fonds het vermogen kan vergroten, het probeert daarmee het probleem op te lossen dat er te weinig binnenkomt om aan de verplichtingen te voldoen. Een korting werkt aan andere kant om tot lagere betaalverplichtingen te komen.

Lees ook: Het blijft stabiel slecht gaan met de pensioenfondsen

Oorzaken stijging

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen waarom het vermogen van pensioenfondsen onvoldoende is. Allereerst is er de lage rente, waardoor ze op minder rendement kunnen rekenen. Doordat er werd gerekend met een hoger rendement dan dat nu het geval is, is de huidige pensioenpremie onvoldoende. Bovendien worden mensen gemiddeld steeds ouder, waardoor ze langer de oudedagvoorziening ontvangen en het uit te keren bedrag voor pensioenfondsen omhoog gaat.

Als gevolg hiervan worden de pensioenen ook al enige tijd niet meer aangepast aan de inflatie, de zogeheten indexatie. ABP maakte donderdag bekend dat het de pensioenen ook volgend jaar niet zal laten meestijgen met het gemiddelde prijspeil.