‘Bierfiets is de kop-van-jut van de discussie in A’ dam’

Talk of the Town Bijna geen Amsterdammer is blij met de bierfiets. Nu wordt hij geweerd uit het centrum. Maar de rechter is kritisch. „Hoezo ‘niet handhaafbaar’?”

Foto ANP/Freek van den Bergh

Wie de publieke opinie een beetje volgt, weet dat de bierfiets door menig Amsterdammer gezien wordt als langzaam rijdend onding voor hooligans, tokkies en toeristen van het foutste soort. Iets dat je niet in je straten wil hebben, zeker niet als die al zo vol zijn van touringcars, ijswinkels, rolkoffers en fietstaxi’s. Ruim 6.500 mensen ondertekenden vorig jaar een petitie tegen deze „platheid” en „verloedering”.

Maar de bestuursrechter was dinsdag kritisch op het gebiedsverbod voor de bierfiets dat burgemeester Van der Laan (PvdA) in oktober afkondigde. Vanaf januari mag er geen bierfiets meer in het centrum rijden. De vier exploitanten (LimoBike, Damtours, Het Fietscafé en Fun Amsterdam, op een rijtje gezeteld op de publieke tribune) vroegen dinsdag om een voorlopige voorziening van het besluit omdat de bodemprocedure pas in december dient en de uitspraak volgt als het verbod al van kracht is.

Waarom heeft de burgemeester niet gekeken naar alternatieven voor een verbod, wilde de rechter dinsdag weten. Is er wel nagedacht over hoe de exploitanten hun bierfietsen straks vanuit hun opslag in het centrum naar een ander stadsdeel kunnen verplaatsen, zonder in overtreding te zijn? (Antwoord: nee). En hoezo is bierfietsoverlast ‘niet handhaafbaar’? „Het zou niet best zijn”, sprak de rechter, „ als de burgemeester niet in staat zou zijn overlast door een bierfiets te handhaven.”

knipsel

‘Veeg ons niet van de kaart’

De exploitanten vrezen hun faillissement – een vrees die ze niet konden onderbouwen, aldus de rechter. Maar in hun punt dat het verbod op rijden in de hele binnenstad verstrekkend is, ging hij mee. „Veel brede wegen, zoals de Wibautstraat, hebben we nog niet uitgeprobeerd”, zei Baz Riachi van Fun Amsterdam. Misschien dat de overlast daar minder zou zijn. Ard Karsten van Damtours: „Halveer het aantal fietsen, limiteer het alcoholgebruik. Maar veeg ons niet meteen helemaal van de kaart.”

Volgens de burgemeester is het verbod nodig om overlast tegen te gaan: lallen, schreeuwen, openbaar dronkenschap, verkeershinder. De maatregelen die de exploitanten vorig jaar namen – kortere ritjes, minder bier, geen muziek, geschoolde en nuchtere chauffeurs – hebben niet voldoende geholpen: tot augustus dit jaar kwamen er 63 klachten binnen, 27 meer dan vorig jaar.

Maar het aantal verhuren is ook behoorlijk toegenomen, zeiden de exploitanten. En over de stijging van de klachten dit jaar zijn ze niet op de hoogte gehouden. Eerder nam het aantal klachten juist af. Volgens de ondernemers een teken van hun goede wil. „Ik heb het idee dat we de kop-van-jut zijn geworden van de discussie in Amsterdam”, zei de eigenaar van LimoBike. „De bierfiets staat symbool voor alles wat er mis is in de stad: verpretparkisering, toeristen, Aribnb. Ik denk dat met dit verbod geen probleem wordt opgelost.” 

Ook een juridische vraag kwam op: waarom nam juist de burgemeester dit besluit? Omdat het voornamelijk om een openbare orde-kwestie gaat, zei zijn advocaat – het argument over verkeershinder komt pas op de tweede plaats. Maar volgens de tegenpartij gaat het hier om een besluit dat valt onder de Wegenverkeerswet. En daar gaat niet de burgemeester, maar het college van b&w over; een ander bestuursorgaan.

Louis Hijmans, bierfietschauffeur bij Damtours, schudt na de zitting zijn hoofd. Hij las eens dat ze bierfietsen en straatmuzikanten uit het centrum willen bannen. „Wat hebben die nou met elkaar te maken?” Lovende woorden over zijn werk. Saamhorigheid, vriendschap: zijn klanten willen iets speciaals met elkaar doen. Er zit geen chagrijn tussen. Nette mensen, geen hooligans. „Ze verblijven bijvoorbeeld in het Golden Tulip.”

De uitspraak van de voorzieningenrechter is over maximaal twee weken. De burgemeester heeft intussen nóg een bezwaarschrift over de bierfiets ontvangen. Van bewoners, zij vinden het verbodsgebied te klein.