Loonverschil tussen man en vrouw blijft afnemen

Salaris Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid en verdienen meer. Of vrouwen ook gelijk loon voor gelijk werk krijgen, kan het CBS echter niet zeggen.

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Mannen verdienen nog altijd meer dan vrouwen, maar tussen 2008 en 2014 is de gemiddelde inkomenskloof volgens het CBS zowel in het bedrijfsleven als voor werknemers bij de overheid met 2 procentpunt geslonken.

Vrouwen verdienden in 2014 in het bedrijfsleven 7 procent minder dan mannen, als er rekening wordt gehouden met kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau en werkervaring. Het salaris van vrouwen bij de overheid is 5 procent lager dan dat van mannelijke collega’s.

Mannelijke werknemers zijn volgens het CBS gemiddeld ouder, werken meer uren, hebben een hoger beroepsniveau en geven vaker leiding dan vrouwelijke werknemers. „Al deze kenmerken gaan samen met een hoger loonsniveau”, aldus het CBS. „Door te corrigeren voor deze kenmerken kan een deel van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen worden verklaard.”

Zonder deze correctie voor de groepskenmerken van mannen en vrouwen was het loonverschil in 2014 in het bedrijfsleven 20 procent en bij de overheid 10 procent.

Uit de cijfers van het CBS blijkt voorts dat jonge vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Naarmate mensen ouder worden, verandert dat in het voordeel van mannen. Vanaf hun dertigste verdienen mannen in het bedrijfsleven gemiddeld meer, bij de overheid wordt dat omslagpunt bereikt op het 36ste levensjaar. Dat omslagpunt komt steeds later te liggen.

Volgens het CBS hangt het hogere uurloon van jonge vrouwen voor een groot deel samen met het feit dat ze gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn dan mannelijke leeftijdsgenoten. Ook ronden ze sneller hun studie af en beginnen eerder met werken. Ze hebben daardoor meer werkervaring. Sowieso is het stijgende opleidingsniveau van vrouwen volgens het CBS de belangrijkste reden voor de slinkende inkomenskloof.

Bij de overheid wordt meer verdiend dan in het bedrijfsleven. Mannen bij de overheid krijgen een gemiddeld bruto-uurloon van 26 euro, vrouwen 24 euro. In het bedrijfsleven gaat het om een uurloon van 21 euro voor een man en 17 euro voor een vrouw.

Of vrouwen gelijk loon voor gelijk werk krijgen, kan het CBS niet zeggen. „Of de verschillen die resteren na deze correctie te maken hebben met seksediscriminatie of andere oorzaken kan met dit onderzoek niet worden vastgesteld”, schrijft het CBS. Duidt het gecorrigeerde loonverschil op discriminatie? „Dat is natuurlijk de hamvraag,” zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Het eerlijke antwoord: dat weten we niet. We kunnen wel constateren dat het gecorrigeerde loonverschil blijft afnemen.”