Cultuuronderwijs

Bussemaker trekt extra geld uit voor de opleiding van leraren

Pabo’s en conservatoria krijgen geld voor het opleiden en bijscholen van leraren op het gebied van cultuuronderwijs. Ook komt er geld voor scholen om iemand van het lerarenteam op te leiden tot cultuurbegeleider: iemand die activiteiten opzet en coördineert, bijvoorbeeld door contact te onderhouden met de muziekschool. Minister Bussemaker (OCW) trekt hier de komende vier jaar respectievelijk 1 en 1,25 miljoen euro per jaar voor uit, liet ze vandaag weten. „Ik wil dat iedereen zo vroeg mogelijk met cultuur in aanraking komt en blijft komen”, aldus de minister, die vandaag kinderen rondleidde in het Mauritshuis in Den Haag. Cultuuronderwijs krijgt al enkele jaren extra politieke aandacht. Via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit worden door het hele land projecten gesubsidieerd. Sinds vorig jaar is er extra aandacht voor muziek. Toen ging de regeling ‘Méér muziek in de klas’ van start, mede betaald door Joop van den Ende. Dit schooljaar hebben 557 scholen daar een beroep op gedaan. (NRC)