‘Verzekeraars beperken (para)medici in aanbieden noodzakelijke zorg’

Dat stellen ledenorganisatie VvAA en de Consumentenbond op basis van een eigen enquête. Verzekeraar CZ spreekt van een “rammelrapport”.

Een fysotherapiepraktijk in Beverwijk.
Een fysotherapiepraktijk in Beverwijk. Foto Koen Suyk/ ANP

Driekwart van de zorgverleners die in Nederland een contract hebben afgesloten met verzekeraars kan patiënten niet altijd de zorg bieden die zij nodig acht. Dat stellen de Consumentenbond en de VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener voor medici, dinsdag op basis van een eigen enquête. Voor de vragenlijst werden 25.000 zorgverleners aangeschreven, van wie er 1.670 reageerden.

In het rapport staat dat zorgaanbieders zich met regelmaat onder druk gezet voelen om behandelingen in te korten. Terwijl een patiënt bijvoorbeeld vanuit zijn eigen verzekering dertig consulten vergoed krijgt, hebben de zorgverleners contracten afgesloten met verzekeraars waarin staat dat ze bijvoorbeeld slechts twaalf behandelingen mogen aanbieden.

Boete

Extra behandelingen mogen ze niet in rekening brengen. Gebeurt dit toch, dan lopen ze het risico een boete te krijgen en het contract met de verzekeraar te verliezen, stellen de Consumentenbond en VvAA.

In de praktijk betekent dat dat de aanbieder de overige behandelingen zonder vergoeding uitvoert of de duur ervan inkort. De Consumentenbond pleit daarom voor meer openheid vanuit verzekeraars:

“Geheimhoudingsbepalingen in de contracten, waardoor de zorgverlener wordt verboden over de inhoud van dit soort bepalingen te communiceren, zijn wat de Consumentenbond betreft uit den boze en moeten verboden worden. (…) Aanbieders moeten verzekerden informeren over de ware redenen van het stoppen van een behandeling of plaatsen op een wachtlijst.”

Bovendien weigert 20 procent van de deelnemers aan de enquete een contract te sluiten met zorgverzekeraars. Ze kiezen ervoor patiënten de rekening te laten betalen die zij vervolgens declareren bij hun verzekering. Daarbij lopen ze de kans dat ze een deel van de rekeningen niet vergoed krijgen, omdat er geen contract is met de zorgverlener.

Overigens zijn de afspraken tussen zorgverzekeraars en -aanbieders over het aantal consulten dat vergoed wordt juist gemaakt om misbruik ervan tegen te gaan.

Kanttekening bij respons

Bij het rapport zijn diverse kanttekeningen te maken. Niet alle soorten medici en behandelaars zijn bijvoorbeeld evenredig vertegenwoordigd in de enquête van de Consumentenbond en VvAA. Zo is de respons onder fyiostherapeuten (453 van de 13.934 aangeschreven personen, oftewel 3,3 procent) hoger dan onder medisch specialisten (155 van de 22876 aangeschreven personen, oftewel 0,7 procent). Bovendien reageerde minder dan 10 procent van alle aangeschreven zorgverleners.

Een woordvoerder van CZ spreekt van een “rammelrapport” onder meer vanwege de suggestieve vraagstelling die volgens haar aan de enquête ten grondslag ligt:

“Wanneer je de vragen invult, kun je alleen maar uitkomen op een negatieve uitslag. Zo wordt er gevraagd naar de gevolgen van contractering en krijg je mogelijke antwoorden als ‘kan niet altijd de beste zorg leveren’, terwijl het ook zo kan zijn dat je door zorgafspraken juist betere zorg kunt leveren. Dat kon je dan weer niet aangeven”

Twitter avatar MJVG MJ van Gardingen Consumentenbond laat zich met #rammelrapport voor het karretje van zorgaanbieders spannen. @NOS

“Ik begrijp niet waarom de Consumentenbond dit brengt als een onderzoek onder consumenten. Ze hebben zich voor het karretje van zorgverleners laten spannen. Het is niet toevallig dat dit juist komt op een moment waarop mensen moeten overstappen van zorgverzekeraar.”

Een voorlichter van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland sluit zich daarbij aan. “Je moet je als zorgverlener de vraag stellen of een patiënt die recht heeft op 30 behandelingen, ook zoveel behandelingen nodig heeft. Het gaat over het doelmatig inzetten van zorg.”

“Is iemand chronisch ziek en heeft diegene meer behandelingen nodig? Prima, dan krijgt diegene dat ook. Maar heeft een fysiotherapeut gemiddeld tien bijeenkomsten nodig om bepaalde klachten te behandelen, maar gaat iemand daar stelselmatig ruim overheen, dan moet je het gesprek aangaan en vragen: waar komt dat door?”

Patiëntenfederatie: partijen moeten met elkaar in gesprek

Patiëntenfederatie Nederland zei enkele weken terug, toen dit onderwerp ook al onder de aandacht werd gebracht, dat het met zorgverzekeraars en fysiotherapeuten om de tafel gaan zitten “om dit probleem uit de wereld te helpen”. Voorzitter Dianda Veldman stelt: “We praten hier al jaren over. Ik denk dat beide partijen een flinke dot peper nodig hebben. Daar gaan wij voor zorgen.”