Veel meer aardbevingen in stad Groningen dan KNMI meldde

Het KNMI gaat het systeem, waardoor aardbevingen aan buurgemeentes en niet aan Groningen werden toegekend, aanpassen.

Protest tegen gasboringen in Groningen bij het NAM-hoofdkantoor in Assen.
Protest tegen gasboringen in Groningen bij het NAM-hoofdkantoor in Assen. Foto Vincent Jannink / ANP

Er vinden meer aardbevingen binnen de stadsgrenzen van Groningen plaats dan in de gegevens van het KNMI blijkt. Een deel van de aardbevingen in de regio is namelijk ten onrechte niet aan de gemeente Groningen toegeschreven. Van elf bevingen sinds 2000 lag het epicentrum in de stad Groningen en niet in een buurdorp, volgens website AardbevingNL.

De site zegt dat de foutieve toekenning te maken heeft met een geautomatiseerd computersysteem van het KNMI. Een aardbeving wordt toegekend aan de stads- of dorpskern die het dichtst bij het epicentrum ligt. Een aardbeving aan de rand van de stad Groningen kan op die manier bijvoorbeeld aan Garmerwolde worden toegeschreven door het KNMI. In Duitsland, de VS en België zijn volgens AardbevingNL methodes gebruikelijk die de aardbeving toekennen aan de gemeente waarbinnen het epicentrum zich bevindt.

In een reactie zegt een woordvoerder van het KNMI dat er binnenkort inderdaad wordt overgestapt op een nieuw systeem van naamgeving. Een aantal maanden geleden realiseerde het instituut zich naar aanleiding van meldingen vanuit de regio Groningen dat het huidige systeem niet voldoet. Vanaf 1 december zal men bevingen door heel Nederland niet langer toekennen aan de stads- op dorpskern die het dichtste bij ligt, maar op basis van binnen welke gemeentegrenzen een beving heeft plaatsgevonden. Het nieuwe systeem zal met terugwerkende kracht worden toegepast, waardoor ook oudere bevingen alsnog aan Groningen worden toegeschreven. Het KNMI benadrukt dat de kwaliteit van de seismologische metingen en analyses niet ter discussie staat: alleen het naamkaartje dat aan een beving wordt gegeven verandert met het nieuwe systeem. Een woordvoerder verwacht dan ook niet dat het nieuwe systeem grote gevolgen heeft.

Een overzicht van AardbevingNL van bevingen die wel in Groningen plaatsvonden. Tekst gaat verder onder kaart.

Toch kan het systeem gevolgen hebben voor de financiële compensatie van de stad Groningen. De stad Groningen valt niet onder de zogenoemde bevingsgemeenten. In 2014 vroeg waarnemend burgemeester Vreeman minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) Groningen wel als zodanig te benoemen. Als niet-bevingsgemeente komt Groningen niet in aanmerking voor geld van het Rijk en de NAM dat beschikbaar is om schade te herstellen en gebouwen preventief te versterken. Mogelijk verandert dat met het nieuwe systeem. Acht van de foutieve registraties zijn aan Garmerwolde, dat onder de bevingsgemeente Ten Boer valt, toegewezen.