Klijnsma wil dat het afkopen van pensioenpotjes stopt

Oudedagvoorziening Ook flexwerkers moeten meer pensioen kunnen opbouwen. Pensioenpotjes verhuizen straks mee naar de nieuwe werkgever.

Bart Maat / ANP

Kleine pensioenpotjes van bijvoorbeeld flexwerkers mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer voortijdig worden afgekocht. Als mensen van baan wisselen, kunnen deze potjes automatisch meeverhuizen naar het fonds van de nieuwe werkgever. Zo kunnen werkenden meer pensioen opbouwen.

Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Klijnsma heeft hierover overeenstemming bereikt met werkgevers en vakbonden in de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie van fondsen en het Verbond van Verzekeraars. Het nieuwe wetsvoorstel moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Door de sterke groei van het aantal flexwerkers (totaal 1,9 miljoen) bouwen werkenden steeds vaker kleine pensioenen op via verschillende werkgevers. Als er minder dan 466 euro pensioen per jaar is opgebouwd, mogen fondsen dat afkopen. Werkenden krijgen dan eenmalig een veelvoud van hun jaarbedrag, in plaats van maandelijkse uitkeringen na hun pensionering. Het gevolg is dat mensen minder pensioen overhouden en pensioenfondsen kleine potjes ‘stapelen’ en meer administratiekosten maken.

Werkenden kunnen straks geen bezwaar maken tegen het overhevelen van hun kleine pensioen. In de huidige situatie kunnen ze ook geen bezwaar maken tegen het afkopen, redeneert Klijnsma. Het is de bedoeling dat het overhevelen zoveel mogelijk automatisch gebeurt. Het Pensioenregister krijgt een centrale rol als „gegevensuitwisselaar tussen pensioenuitvoerders”.

Via de site mijnpensioenoverzicht.nl van het Pensioenregister kunnen mensen nu hun persoonlijke opbouw bekijken. Het is de bedoeling dat de allerkleinste opgebouwde pensioenen komen te vervallen, schrijft Klijnsma. Hierbij denkt zij aan pensioenuitkeringen van minder dan 2 euro per maand. De kosten van het afkopen zouden niet in verhouding staan tot de hele kleine pensioenen.

Aanvankelijk wilde Klijnsma pensioenfondsen en verzekeraars gaan verplichten om kleine pensioenen over te hevelen. Die verplichting komt er niet, omdat een aantal fondsen geen pensioenen afkoopt en bij een verplichting extra kosten zou moeten maken. Het wetsvoorstel wordt verder een half jaar uitgesteld wegens de voorbereidingstijd.