Kabinet wil afkoop klein pensioen in 2018 afschaffen

Pensioenen Miljoenen mensen hebben pensioenpotjes bij vorige werkgevers opgebouwd. Die potjes verhuizen straks mee als je van baan wisselt.

Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de pensioenen.
Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de pensioenen. Foto ANP/Evert-Jan Daniels

Het kabinet wil het afkopen van kleine pensioenpotjes, van bijvoorbeeld flexwerkers, per 1 januari 2018 afschaffen. Als mensen van baan wisselen, kunnen deze potjes automatisch mee verhuizen naar het pensioenfonds van hun nieuwe werkgever. Het gaat hierbij om nieuwe, kleine pensioenen die vanaf 2018 worden opgebouwd. Het doel is dat werkenden zo meer pensioen opbouwen voor hun oude dag.

Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Klijnsma heeft hierover overeenstemming bereikt met werkgevers en vakbonden in de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie van fondsen en het Verbond van Verzekeraars. Het nieuwe wetsvoorstel moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Lees ook Klijnsma: meer tijd voor herstellen pensioenen

Door de groei van het aantal flexwerkers (1,9 miljoen) bouwen steeds meer werkenden versnipperd pensioen op via verschillende werkgevers. Als de opbouw lager is dan 466 euro pensioen per jaar mogen fondsen het opgebouwde pensioen nu nog afkopen. Deelnemers krijgen dan eenmalig een veelvoud van hun jaarbedrag, in plaats van maandelijkse uitkeringen na hun pensionering.

Het nadeel hiervan is dat werkenden minder pensioen opbouwen voor hun oude dag. Maar pensioenfondsen moeten anders alle kleine pensioenpotjes jarenlang registreren en hebben administratiekosten.

Hoeveel kleine pensioenen onder de afkoopgrens er zijn, is niet precies bekend. Bij zeven fondsen met veel kleine pensioenen (voor de landbouw, schoonmaak en glazenwassers, uitzendkrachten, detailhandel, levensmiddelenbranche en horeca) heeft gemiddeld driekwart van de deelnemers een klein pensioen, bleek dit jaar uit onderzoek van de Pensioenfederatie. Bijna 650.000 deelnemers hadden ergens een pensioentje van onder de 10 euro per jaar.

In april maakte Klijnsma al bekend dat ze kleine pensioenen wilde bundelen. „Ik vind het een groot goed dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming houden”, zei ze toen.

Fondsen mogen nieuwe kleine pensioenen straks niet afkopen zonder instemming van de deelnemer, is het plan. Het kabinet gaat nog bestuderen wat het beleid wordt voor reeds opgebouwde pensioenpotjes.

Lees ook Kabinet wil kleine pensioenen bundelen

Deelnemers op hun beurt kunnen straks geen bezwaar maken tegen het overhevelen van hun kleine pensioenen. Nu kunnen ze ook geen bezwaar maken tegen afkoop, aldus Klijnsma.

Het overhevelen moet straks zoveel mogelijk automatisch gebeuren. Hiervoor krijgt het Pensioenregister een centrale rol als „gegevensuitwisselaar tussen pensioenuitvoerders”. Via de site mijnpensioenoverzicht.nl van het Pensioenregister kunnen mensen nu hun opbouw bekijken.

Het plan is dat de allerkleinste pensioenpotjes straks komen te vervallen, schrijft Klijnsma. Hierbij gaat het om pensioenuitkeringen van minder dan 2 euro per jaar. Die uitkeringen staan niet in verhouding tot kosten van het afkopen (circa 20 euro).

Aanvankelijk wilde Klijnsma pensioenfondsen en verzekeraars gaan verplichten om kleine pensioenen over te hevelen. Maar er komt geen verplichting, omdat een aantal fondsen nu al geen pensioenen afkoopt en bij een verplichting extra kosten zou moeten maken. Het wetsvoorstel wordt verder een half jaar uitgesteld wegens alle voorbereidingen.

Lees ook het profiel van Jetta Kleinsma: De passie is er, resultaten niet