Syntus wint rechtszaak om bussen provincie Utrecht

Connexxion vond dat de aanbesteding niet eerlijk was verlopen, maar de hoogste rechter is het daar niet mee eens.

Het busvervoer in de stad Utrecht viel niet onder de aanbesteding; dat is in handen van U-OV.
Het busvervoer in de stad Utrecht viel niet onder de aanbesteding; dat is in handen van U-OV. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Connexxion heeft een bezwaarprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over bussen in de provincie Utrecht verloren. Dat betekent dat Syntus de lijnen de komende zeven jaar definitief mag exploiteren. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Connexxion had op twee punten bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie om Syntus de concessie te gunnen. Syntus zou de mededingingswet mogelijk overtreden hebben, en bovendien buslijnen hebben aangeboden die niet binnen de vraag van de provincie vielen. Beide bezwaren zijn door het College verworpen.

Mededinging en concessiegebieden

Connexxion zei aanwijzingen te zien dat Syntus voor de aanbesteding al wist dat een derde vervoerder, Qbuzz, zich niet zou inschrijven. Die aanwijzingen zijn volgens Connexxion door de provincie niet serieus genomen, waardoor Syntus mogelijk in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet een aanbieding kon doen.

De bewijzen die Connexxion zag, vond het College niet concreet genoeg, en zelfs “speculatief”. Er was geen reden om te vermoeden dat Syntus tijdens de aanbestedingsprocedure oneerlijk gehandeld heeft, oordeelde de rechter.

Verder had Connexxion kritiek op de inhoud van de aanbieding die Syntus heeft gedaan. De vervoerder zou op vier lijnen bij haltes in concessiegebieden die in handen zijn van concurrerende vervoerders willen stoppen. Omdat de provincie daar vooraf niet om had gevraagd, had Syntus volgens Connexxion vooraf toestemming moeten vragen. Het CBb heeft ook dat bezwaar verworpen, omdat die toestemming volgens de regels niet vereist is.

Busvervoer

Dankzij de overwinning bij het CBb, komt het busvervoer in Utrecht van december 2016 tot december 2023 in handen van Syntus. Het gaat daarbij niet om de stadsbussen in en rond de stad Utrecht, maar wel in de rest van de provincie, waaronder de binnenstad van Amersfoort.