Paus verruimt mogelijkheid om abortus te vergeven

Alle priesters, en niet alleen een speciale groep, mogen abortus vergeven, bepaalde de paus in een apostolische brief.

Paus Franciscus sloot zondag bij het einde van het jubeljaar de Heilige Deur in de Sint-Pieter.
Paus Franciscus sloot zondag bij het einde van het jubeljaar de Heilige Deur in de Sint-Pieter. Foto Tiziana Fabi / AP

Zonder iets te willen afdoen aan de veroordeling van abortus heeft paus Franciscus gezegd dat alle priesters abortus kunnen blijven vergeven. De speciale toestemming die hij hiervoor had gegeven ter gelegenheid van het zondag afgesloten jubeljaar, heeft hij in een apostolische brief maandag voor onbepaalde tijd verlengd.

Hiermee wil de paus het belang onderstrepen van het thema dat hij voor het jubeljaar had gekozen, barmhartigheid. In zijn brief schrijft hij:

“Ik wil zo duidelijk als ik kan verklaren dat abortus een ernstige zonde is, omdat die een einde maakt aan een onschuldig leven. Op dezelfde manier kan en moet ik echter verklaren dat er geen zonde is die Gods genade niet kan bereiken en kan wegvagen als die een hart vindt dat spijt heeft en verzoend wil worden met de Vader.”

Omdat de katholieke kerk zwaar tilt aan abortus, was het jarenlang aan bisschoppen of aan een speciaal door een bisschop aangeven priester voorbehouden om aan gelovigen abortus te vergeven. In de aanloop naar het jubeljaar, dat op 8 december vorig jaar begon, had paus Franciscus gezegd dat voor dat jaar alle priesters die vergiffenis zouden kunnen schenken. Nu heeft hij die maatregel verlengd. Hij schrijft:

“Opdat er geen obstakel komt tussen het verzoek om verzoening en Gods vergiffenis, verleen ik vanaf nu alle priesters [...] de mogelijkheid degenen te vergeven die de zonde van abortus hebben begaan. [...] Moge iedere priester daarom een gids en (bron van) steun en troost zijn voor mensen die berouw hebben”.

Begrip

Franciscus heeft eerder begrip getoond voor vrouwen die zich gedwongen zien ,,het hartverscheurende en pijnlijke besluit” te nemen abortus te plegen. De nieuwe maatregel past in de lijn die hij heeft uitgezet in zijn dit voorjaar verschenen document Amoris Laetitia. Daarin schreef hij dat de katholieke kerk niet langer gelovigen moet veroordelen die zich niet strikt aan zijn regels houden. Niet de kerkelijke dogma’s, maar het individuele geweten van gelovigen moest de leidraad zijn voor de houding van de katholieke kerk.

Die lijn is niet onomstreden. In het conservatieve kamp groeit het verzet. Tekenend daarvoor is een brief aan de paus waarin vier prominente kardinalen hun twijfels uitspreken over de verzoenende, vergevende houding die de paus inneemt in Amoris Laetitia, onder andere tegenover gescheiden katholieken. In een interview met het Italiaanse katholieke blad Avvenire heeft de paus zijn critici verweten niet te goeder trouw te handelen en aan te sturen op polarisering, waar hij juist de nadruk wil leggen op verbinding.