Kwart van de boerenbedrijven dreigt te verdwijnen

Bij meer dan 15.000 boerderijen staat geen opvolger klaar, terwijl de eigenaar binnen tien jaar met pensioen gaat.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Meer dan een kwart van de boerenbedrijven dreigt de komende jaren te verdwijnen omdat er geen opvolger klaarstaat. Het gaat dan vaak om kleine boerderijen met een opbrengst van minder dan 100.000 euro per gewas of diersoort. Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland kent momenteel iets meer dan 55.000 landbouwbedrijven, waarvan ongeveer 25.000 met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Bij meer dan 15.000 boerderijen staat volgens het CBS geen opvolger klaar. Die bedrijven dreigen binnen tien jaar te verdwijnen, tenzij de eigenaar bijvoorbeeld buiten de familie een aspirant-boer weet te vinden.

Met name op grote boerderijen met een oudere eigenaar is de opvolging vaak al geregeld, constateert het CBS. Daar staat in meer dan 70 procent van de gevallen een opvolger klaar. Bij de kleinere boerderijen is dat slechts bij ongeveer een kwart van de bedrijven het geval, aldus het statistiekbureau.

Lees ook: Gelukkig de boer die nog een opvolger vindt.

Overnemen melkveehouderij is populair

Ook per soort boerenbedrijf verschilt sterk of de opvolging is geregeld. Met name bij melkveebedrijven en geitenhouderijen is de animo om het bedrijf over te nemen groot. Daar staat in respectievelijk 61 en 53 procent van de gevallen een opvolger klaar. Bij schapenhouderijen (18 procent) en boomkwekerijen (21 procent) is het enthousiasme veel minder groot.

Het vinden van een opvolger is al langer een groot probleem voor boerenbedrijven. Zo was in 2000 bij bijna 30.000 boerderijen de opvolging nog niet geregeld. Bij veel van die bedrijven is dat ook niet meer gelukt, zo suggereren de CBS-cijfers. Sinds de eeuwwisseling zijn ongeveer 42.000 van de 97.000 bedrijven verdwenen.

Lees ook: ‘Leegstand van boerderijen straks groter dan kantoren’.
    • Joost Pijpker