Longreads

De psychiatrie in Guantánamo Bay

Psychiaters in Guantánamo Bay moeten kiezen tussen de geestelijke gesteldheid van de gevangene of de nationale veiligheid, blijkt uit een bijzondere longread van The New York Times.

Een gevangene op Guantánamo Bay.
Een gevangene op Guantánamo Bay. Foto Lucas Jackson/Reuters

De militaire gevangenis in Guantánamo Bay is regelmatig in opspraak doordat verdachten kunnen worden vastgehouden zonder juridische aanklacht en vanwege de wrede en gewelddadige verhoortechnieken. De Amerikaanse overheid verdedigt nog altijd de ondervragingspraktijken in Guantánamo.

En dat terwijl de psychologische gevolgen voor de gevangenen groot zijn, dat blijkt uit de longread Where Even Nightmares Are Classified: Psychiatric Care at Guantánamo van The New York Times. Het is een bijzonder sterk portret van een gesloten wereld ín een gesloten wereld: de psychiatrie in Guantánamo Bay.

Humanitair versus nationale veiligheid

Een aantal gevangenen komt binnen met psychische stoornissen, een groter aantal loopt die op door de wrede ondervragingen in de gevangenis. Ruim achthonderd verdachten vertonen ernstige symptomen van post-traumatische stress. Psychiaters en psychologen worden hier vaak niet van op de hoogte gesteld door de ondervragers. Ook zijn vragen als “Hoe is het verhoor gegaan?” of “Werd je geslagen?” volstrekt uit den boze.

Aan wiens kant sta jij?

Dit is het gevolg van een machtstrijd tussen de ondervragers en het medisch personeel van de gevangenis. Ondervragers hebben profijt van sterkere manipulatietechnieken, behandelaars willen de mentale gesteldheid van hun patiënten beschermen. Niet allemaal, want het medisch personeel is verdeeld. De een heeft de gevangene als prioriteit, de ander handelt in het belang van nationale veiligheid. “Wij zijn hier om mensen te helpen,” zei voormalig behandelend arts Kowalsky tegen zijn collega. Waarop zijn collega antwoordde: “Wij zijn hier om ons land te beschermen,” gevolgd door de vraag: “Aan wiens kant sta jij eigenlijk?”

Protocollen in Guantánamo Bay staan geen vertrouwensband toe tussen de behandelaars en hun patiënten - psychologen en psychiaters hebben geen geheimhoudingsplicht en hebben als taak gevangenen in leven te houden en nieuwe verhoortechnieken op te stellen. De psychiatrische zorg in Guantánamo faalt volgens The New York Times daardoor in het waarborgen van het geestelijk welzijn van de gevangenen.

Lees hier hoe het er aan toe gaat op de psychiatrische afdeling van Guantánamo Bay.