Verhuursite

Airbnb wil komend jaar eind maken aan belastingconflicten

Airbnb probeert de slepende ruzies die het wereldwijd met overheden heeft over belastingen volgend jaar goeddeels te beëindigen. De oprichter van de Amerikaanse verhuursite, Brian Chesky, zei zondag in een interview met de Financial Times dat zijn bedrijf voor eind 2017 zevenhonderd belastingdeals wil hebben met steden. Het gaat om steden die samen goed zijn voor 90 procent van de omzet van Airbnb. Volgens Chesky zijn er in tweehonderd steden al afspraken over bijvoorbeeld het innen van toeristenbelasting, zoals in Amsterdam. Zijn bedrijf heeft het in honderden steden wereldwijd aan de stok met overheden. Het gaat in die conflicten met overheden om meer dan alleen belastingen. Zo wil Amsterdam ook meer toegang tot data van Airbnb om huurregels te handhaven. (NRC)