‘Vergeet die boze burger, de NPO is voor iedereen’

Shula Rijxman De baas van de Nederlandse Publieke Omroep reageert op de kritiek op haar oproep om vaker de ‘gewone man’ aan het woord te laten.

‘Iets heel simpels”, had Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maandag gezegd in haar opinie-artikel in de Volkskrant. „De NPO is er voor iedereen. Wij willen weten: herkent iedereen zich in onze programma’s?”

Hoe simpel ook, de reacties waren er niet minder divers om. Volkskrant--columnist Jean-Pierre Geelen zag „vooral een bestuurder op zoek naar draagvlak en dus lijfsbehoud”.

Tom-Jan Meeus schreef in NRC dat „hier een paar dingen grondig misgaan”. Was er niet al genoeg „Wilderswoede” op tv?

AD-columniste Angela de Jong deelde dan weer precies de zorgen van Rijxman, omdat ze zich „zelden herkent in de discussies op tv”.

Welke stem zou niet gehoord worden bij de NPO? Van de boze burger?

„Ik neem afstand van de term ‘boze burger’. Bij de publieke omroep moeten alle stemmen bij elkaar komen. Dat doen we best goed: 85 procent van de Nederlanders kijkt naar onze programma’s.”

Dan zou de conclusie kunnen zijn dat de NPO het goed doet?

„We hebben veel reacties gekregen van allerlei kanten. Het leeft over de volle breedte van de samenleving.”

Waarom weet de NPO niet wie ze bereikt? Jullie meten precies wie wat wanneer kijkt, hoe lang, met welk opleidingsniveau en hoe programma’s worden gewaardeerd.

„Ik kan grote groepen zien: mannen, vrouwen, jongeren. Maar individueel kan ik niet zeggen dat ik Jan in Appelscha heb bereikt. Los van wat ik meet, wil ik een NPO die kritisch blijft op zichzelf. ”

Een van de weinige concrete plannen in uw brief is om de burger meer te betrekken bij de programma’s.

„We krijgen publiekspanels, die onlangs ook zijn vastgelegd in de Mediawet. Die kunnen we betrekken bij de programmakeuze. We organiseren Townhall-meetings, zodat we rechtstreeks in contact komen met burgers.”

WNL wil een dagelijkse talkshow. Jort Kelder kondigde een wekelijks debatprogramma aan. Gaan die plannen in de goede richting?

„Ik wil de discussie niet versmallen tot de keuze van programma’s, presentatoren of gasten van talkshows.”

Op omroepniveau dan? Is het een optie dat WNL of Avrotros meer ruimte krijgen of op een ander tijdslot mogen uitzenden?

„Nogmaals, die discussie wil ik niet aangaan. Ik ben deze discussie niet begonnen om de zendtijd van omroepen te herverdelen, maar om makers kritisch te laten kijken naar pluriformiteit.”

Kritiek op de NPO komt eerder van rechts dan van links, omdat het een semipubliek orgaan is dat subsidie krijgt. Is het moeilijker een rechtse bevolkingsgroep aan te spreken?

„Deel de wereld niet in op links en rechts. Ik wil alle Nederlanders bereiken. De NPO is er voor de GroenLinkser en de PVV’er. Voor iedereen.”

Hoe reageren andere Nederlandse media op het verwijt dat ook zij nooit de ‘witte boze man’ een stem geven? Negen hoofdredacteuren:

    • Menno Sedee