Rente en inflatie stijgen al

De verwachting dat de dollar in 2016 verder zou stijgen ten opzichte van de euro – na renteverhogingen van de Federal Reserve tegenover verruimende maatregelen van de ECB – is niet uitgekomen. De huidige ontwikkelingen wijzen echter op de mogelijkheid van euro-dollar pariteit. Het beleid van president Trump, stimuleringsmaatregelen zoals belastingverlaging en investeringen in infrastructuur, in combinatie met een navenant hogere staatsschuld, leidt waarschijnlijk tot hogere rentes. In afwachting hiervan zijn de rente en inflatie al gestegen. Ook zou Trump Amerikaanse multinationals kunnen aansporen buitenlandse winsten te repatriëren naar de VS, wat de koers van de dollar opstuwt. Als het Italiaanse referendum en verkiezingen in Nederland en Frankrijk voor beleggers ongunstige uitkomsten hebben, zou dat kunnen leiden tot een uitverkoop van Europese aandelen en obligaties, wat de koers van de euro verder onder druk zet. Wel heeft de eurozone een overschot op de betalingsbalans, wat de euro sterker maakt.