Opinie

    • Jip van der Valk

Reis

Mijn dochter van 22 belt haar oma van 90 jaar om te bedanken voor de geldelijke verjaardagsbijdrage en te vertellen over de reis die ze een half jaar gaat maken.

Zegt oma: „Goh, dan zie ik je lange tijd niet, stel dat ik nu dood ga?” Reageert mijn dochter: „Dan kom ik gewoon terug hoor voor de crematie.” Waarop oma antwoordt: „Maar daar heb ik helemaal niks meer aan.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke anekdote of ervaring gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via onze website nrc.nl/contact.