Norm voor hoeveelheid personeel verpleeghuis

Zorg

Hoeveel personeel nodig is voor het leveren van goede verpleeghuiszorg, staat met ingang van komend jaar vast. Het onafhankelijke Zorginstituut komt per 1 januari met een norm hiervoor.

Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (zorg, PvdA) aangekondigd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal de nieuwe personeelsnorm gebruiken bij de beoordeling van verpleeghuizen. Blijken instellingen te weinig geld te hebben om aan de norm te voldoen, dan zal het kabinet „kritisch kijken” of er meer geld nodig is, zei Van Rijn.

Eerder op donderdag had Van Rijn zich in een brief in het AD al begripvol opgesteld. De brief was gericht aan Hugo Borst, die vorige maand met Carin Gaemers een manifest publiceerde met tien noodzakelijke verbeteringen in de verpleeghuiszorg. Borst bepleitte onder meer een bezettingsnorm van twee medewerkers op acht inwoners. Van Rijn schreef terug dat hij zich „verbonden” voelde met het manifest en dat hij de punten onderschreef. Maar het is niet aan de politiek zo’n norm voor te schrijven, zei hij in de Kamer. De noodzakelijke verhouding kan per instelling verschillen.

Het manifest van Borst kreeg ook onder de Kamerleden veel bijval. Fleur Agema (PVV) stelde voor het manifest om te zetten in een motie en ontving hiervoor steun van de meeste andere oppositiepartijen.

Een voorstel van Linda Voortman (GroenLinks) om met een norm te komen voor overhead in verpleeghuizen (maximaal 10 procent) kreeg niet alom steun. Alle partijen willen iets doen tegen bureaucratie, maar niet iedereen vindt een norm hiervoor het beste instrument. Van Rijn laat nu onderzoek uitvoeren naar de overhead.