Kansrijke asielzoeker krijgt toch meteen taalles

Het is een wijziging van het kabinetsbeleid. De VVD wilde alleen Nederlandse les geven aan statushouders.

Koningin Maxima tijdens haar werkbezoek aan Taal aan Zee in Den Haag.
Koningin Maxima tijdens haar werkbezoek aan Taal aan Zee in Den Haag. Foto Koen van Weel/ANP

Asielzoekers die grote kans maken in Nederland te blijven, krijgen vanaf het voorjaar van 2017 Nederlandse les. Deze ‘kansrijke’ asielzoekers komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Integratie, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ongeveer 85 procent van alle vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland. Zij kunnen taalles nemen op een asielzoekercentrum (azc) in de buurt.

Wijziging kabinetsbeleid

Het is een opvallende wijziging van het kabinetsbeleid. Tot dusver werd, op verzoek van coalitiepartner VVD, alleen taalles aangeboden aan asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden ontvangen.

Met dit nieuwe beleid komt minister Asscher tegemoet aan de wens van de Kamer om eerder te investeren in Nederlandse les voor asielzoekers.

COA zorgt voor vervoer naar taalles op azc

In de Kamerbrief schrijft Asscher dat veel statushouders lang moesten wachten op taalles. Door de hoge instroom van asielzoekers was de asielprocedure vorig jaar sterk opgelopen. Daarnaast werd er veel gebruik gemaakt van noodlocaties waar geen Nederlandse les gegeven kon worden. Op deze locaties werd vooral gebruik gemaakt van vrijwilligers, zo schrijft minister Asscher.

De noodlocaties zijn inmiddels gesloten en de tijd dat asielzoekers moeten wachten voor overplaatsing naar een azc duurt nog gemiddeld acht weken. Het kabinet vindt het “niet doelmatig” om Nederlandse les aan te bieden op de zogenaamde proces-opvanglocatie’s, maar biedt wel taalles aan op een azc op maximaal 20 kilometer afstand. Het COA zal zorgen voor vervoer.