Kabinet schort handhaving zzp-regels op na onrust

arbeidsmarkt De Belastingdienst zal de nieuwe wet DBA, bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, tot 2018 niet meer handhaven.

Door onze redacteur Thijs Niemantsverdriet

Den Haag. Het kabinet stelt regels voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt voorlopig buiten werking. De Belastingdienst zal nieuwe wetgeving voor zzp’ers tot tenminste 2018 niet meer handhaven. Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Daarmee komt in feite een einde aan de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die pas sinds mei dit jaar in werking was. De wet heeft de afgelopen maanden veel onrust veroorzaakt: zzp’ers klaagden dat er onzekerheid ontstond, opdrachtgevers zeiden minder zelfstandigen te willen inhuren. „De zorgen lopen heel hoog op,” zei Wiebes in een toelichting op het kabinetsbesluit. „Daar is het ondernemersklimaat niet bij gebaat.”

De wet DBA was bedoeld om ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan: zzp’ers die in feite als werknemers functioneren, zonder dat zij pensioen opbouwen of een vangnet hebben bij ziekte. Er werden ‘modelcontracten’ in het leven geroepen, die zowel opdrachtgevers als zzp’ers konden ondertekenen. Voor die tijd konden werkgevers nooit een naheffing krijgen voor sociale premies die ze onterecht niet hadden afgedragen. Voor zzp’ers gold dit wel.

De Belastingdienst heeft een grote achterstand opgebouwd in het goedkeuren van deze modelcontracten, waardoor werkgevers minder opdrachten verstrekken. Ook leeft er onder zzp’ers onzekerheid of ze nou wel of geen boete kunnen krijgen bij het niet naleven van de regels. Wiebes verdedigde de nieuwe wetgeving tot kort geleden, maar heeft nu onder druk van alle kritiek, een draai gemaakt.

Werkgeverslobby VNO-NCW reageerde tevreden op het kabinetsbesluit. Ook de vakbonden hadden gevraagd om een versimpeling. Wiebes zei wel te zullen handhaven bij „echte valsspelers”: werkgevers die zzp’ers als werknemers behandelen maar daarvoor geen premies afdragen.