Integratie

Sneller taalles voor asielzoekers die grote kans maken op status

Asielzoekers die grote kans maken in Nederland te blijven, krijgen vanaf het voorjaar van 2017 eerder Nederlandse les. Deze ‘kansrijke’ asielzoekers komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Integratie, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om ongeveer 85 procent van alle vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland. Zij kunnen taalles nemen op een asielzoekercentrum in de buurt. Het is een opvallende wijziging van het kabinetsbeleid. Tot dusver werd, op verzoek van coalitiepartner VVD, alleen taalles aangeboden aan asielzoekers nadat die daadwerkelijk een verblijfsvergunning hadden ontvangen. Met dit nieuwe beleid komt minister Asscher tegemoet aan de wens van de Kamer om eerder te investeren in Nederlandse les voor asielzoekers. (NRC)

    • Huib de Zeeuw