Geldnood

Korting dreigt voor twee miljoendeelnemers aan een pensioenfonds

Nog steeds stevenen veel pensioenfondsen af op het niet nakomen van hun toezeggingen. Uit een rapportage van De Nederlandsche Bank blijkt dat de dekkingsgraad bij 30 pensioenfondsen zo laag is dat zij bij ongewijzigde omstandigheden moeten korten op de pensioenaanspraken. Dat geldt voor 2,1 miljoen deelnemers van de pensioenfondsen onder wie 200.000 gepensioneerden. De noodzaak tot korting is er ondanks de mildere regels die zijn gaan gelden voor pensioenfondsen voordat zij een ingrijpende korting moeten gaan doorvoeren. In Nederland bestaan 216 pensioenfondsen met 17 miljoen deelnemers (veel burgers nemen deel aan meer dan één pensioenfonds). De korting zou volgens DNB gemiddeld 0,7 procent per maand bedragen. Op 31 december wordt definitief vastgesteld welke pensioenfondsen kortingen zullen doorvoeren. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) toonde zich vrijdagmiddag voorzichtig optimistisch. „Als je er nu naar kijkt zou een korting bij de meeste fondsen niet aan de orde zijn”, zei Klijnsma tegen ANP. (NRC)