Euro

Donderdag is op het IDFA het NPO-fonds gelanceerd. Dit fonds komt ter vervanging van het door bezuinigingen opgeheven Mediafonds. Jaarlijks zal de NPO met dit fonds 16,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor documentaires, drama, radio en de ontwikkeling van talent.