Arbeidsconflict

Werknemers van Holland Casinostappen naar de rechter

De ondernemingsraad van Holland Casino verzet zich tegen de manier waarop het staatsbedrijf zich voorbereidt op een privatisering. Het medezeggenschapsorgaan vecht een besluit van de raad van bestuur en raad van commissarissen aan om Stichting Holland Casino om te vormen tot een naamloze vennootschap. Hiertoe heeft de ondernemingsraad een procedure aanhangig gemaakt bij de Ondernemingskamer, de afdeling van het Amsterdamse gerechtshof die gespecialiseerd is in conflicten binnen organisaties. De ondernemingsraad noemt de transformatie naar een NV „prematuur” omdat de privatisering door de overheid nog geen feit is. Werknemers vrezen dat met de gekozen techniek hun rechten en het vermogen van de onderneming in gevaar zijn. „Het risico bestaat dat arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed en de werkgelegenheid onder druk komt te staan”, waarschuwt de raad in een persbericht. Volgens het bestuur van Holland Casino worden de belangen van het personeel in de nieuwe bedrijfsstructuur voldoende geborgd. (NRC)