Opinie

Alle wegen leiden naar Parijs, ook in de VS

Donald Trump zegt dat hij ‘America great again’ wil maken. Maar daarvoor is maar één weg: een onomkeerbare omslag naar een koolstofarme economie, vindt Kitty van der Heyden van het World Resources Institute.

Foto Reuters

Na de ambiteuze kimaatovereenkomst in Parijs van december vorig jaar zou de klimaattop in Marrakesh vooral gaan over de uitwerking ervan. Maar daags na de start kondigde Donald Trump, de aankomende president van een van de grootste uitstoters van CO2, aan dat hij uit de overeenkomst wil stappen. Volgens Trump is klimaatverandering een verzinsel, en ondermijnt klimaatactie de concurrentiepositie van de VS.

Deze opinie wordt niet gestaafd door feiten. Het is dan ook de vraag of de banen in kolenmijnen die Trump belooft er ooit zullen komen. De kolensector heeft zijn beste toekomst achter zich liggen. Gas is al jaren aan een economische opmars bezig, en verstoot kolen op de Amerikaanse energiemarkt. Hernieuwbare energie wint snel terrein.

De kosten van zonne-energie zijn met ruim 60 procent gedaald sinds 2010, en dalen naar verwachting het komend decennium met nog eens 60 procent. Windenergie daalde de afgelopen jaren zo sterk in prijs dat die nu de goedkoopste energiebron is in de VS. Zelfs een klimaatontkenner kan niet ontkennen dat investeren in hernieuwbare energie economisch rationeel is.

Patentaanvragen

Juist de koofstofarme economie maakt ‘America great again’. Een analyse van patentaanvragen leert dat innovatie niet in de fossiele-energiesector plaatsvindt, maar in schone energie, en dat hier nieuwe banen worden gecreëerd. De markt doet zijn werk, en de private sector ziet klimaatactie als een kans.

Beleid moet die kansen faciliteren en aanjagen. China loopt wereldwijd voorop als investeerder in hernieuwbare energie, met ruim 83 miljard dollar in 2014. De nummer twee op de wereldranglijst, Amerika, steekt daar met slechts 38 miljard dollar schril bij af. In 2017 start in China een nationale koolstofmarkt om de uitstoot te reguleren en te beperken. In een uitzonderlijke reactie op de Amerikaanse verkiezingen zei de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua droogjes: ‘A wise political leader should make policy in line with global trends’.

Die mondiale trend is helder: een onomkeerbare omslag naar een koolstofarme economie.  Financiële analisten verwachten dat wind en zonne-energie in 2030 bijna overal de goedkoopste vorm van energie zullen zijn. Dat is ook goed nieuws voor gezondheidszorg en arbeidsproductiviteit: jaarlijks sterven 200.000 mensen in de VS vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling, deels veroorzaakt door de kolenindustrie, en gaan vele arbeidsdagen verloren door luchtwegaandoeningen. Banken en verzekeringsmaatschappijen zien de risico’s van niets doen. En defensie-analisten noemen klimaatverandering steeds vaker een risico voor vrede en stabiliteit. Om concurrerend te blijven en gezonde economische groei, goedkope energie en banen te realiseren, doet Amerika er verstandig aan niet achterom te kijken.

We hebben een lange weg te gaan om de afspraken van Parijs uit te voeren. Het zal met vallen en opstaan gaan. Soms zal een land tijdelijk van het pad afraken. Maar er is geen weg terug.

Kitty van der Heijden
Blogger

Kitty van der Heijden

Kitty van der Heijden werkt in Ethiopië voor het World Resources Institute.