Akkoord over terugdringen mestproductie melkkoeien

Landbouw Door het aantal koeien met 175.000 terug te brengen, moet Nederland in 2017 voldoen aan de EU-normen voor mestproductie.

Het
Het Foto ANP/KOEN SUYK

De melkveesector heeft een akkoord bereikt over het reduceren van de fosfaatuitstoot. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw, PvdA) vrijdag in een Kamerbrief. Door een mestoverschot komt er teveel fosfaat in het milieu.

De betrokken partijen (LTO Nederland, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en Rabobank) beloven voor het einde van 2017 de fosfaatproductie te beperken tot het niveau dat is toegestaan volgens Europese richtlijnen.

Staatssecretaris Van Dam trekt 30 miljoen euro uit voor de fosfaatproblematiek, waarvan 25 miljoen euro voor de melkveehouderij en 5 miljoen euro voor de varkenshouderij. De zuivelsector verdubbelt dit bedrag, waardoor 50 miljoen beschikbaar is voor het verkleinen van de melkveestapel.

Het ‘fosfaatakkoord’ bestaat uit drie pijlers: de veevoerindustrie belooft het fosforgehalte in mengvoer omlaag te brengen, boeren die al hun melkvee afstoten ontvangen een premie per koe en zuivelondernemingen beloven fosfaatreductie door voor alle te veel aangeleverde melk strafkorting te rekenen.

De premie voor boeren wordt hoger naarmate zij eerder besluiten hun melkvee van de hand te doen. De banken staan garant voor de voorschotregeling voor bedrijven die helemaal stoppen. De strafkorting op de melkprijs wordt minder naarmate de boeren hun veestapel verkleinen.

Naar verwachting wordt de totale melkveestapel verkleind met 175.000 koeien. In totaal lopen nu 1,3 miljoen koeien rond in de Nederlandse stallen en wei. Het akkoord moet leiden tot een verlaging van de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilo fosfaat. Daarmee moet de totale uitstoot voor het einde van 2017 onder het Europees niveau van 172,9 miljoen kilo komen. In 2015 lag de Nederlandse fosfaatuitstoot op 180,1 miljoen kilogram.

Van Dam noemt het akkoord „cruciaal voor de Nederlandse melkveehouderij”. „Alle partijen hebben hun nek uitgestoken. De sector heeft het voortouw genomen en uiteindelijk is het gelukt om samen een totaalplan te smeden.” De komende weken gaan de partijen de plannen verder uitwerken. De eerste onderdelen treden op 1 januari 2017 in werking.