Uit parlement gezette Hongkongse verklaart ‘vijand’ China de oorlog

Tau Wai-ching, luis in de pels van China, is definitief verwijderd uit parlement. „Dit is het begin en niet het einde. We zullen tot de laatste snik vechten voor een onafhankelijk Hongkong.”

Foto AFP

Tau Wai-ching , met 25 jaar de jongste Hongkongse die ooit verkozen is als parlementslid, heeft een hypergevoelige snaar geraakt bij de Chinese partijleider en president Xi Jinping, twee zelfs.

Toen zij bij haar inauguratie vorige maand een spandoek met de slogan ‘Hongkong is geen China’ over het spreekgestoelte drapeerde, pleegde zij haar eerste politieke vergrijp. Eenheid van China behoort tot de heilige graal van staat en communistische partij. En toen zij bij het uitspreken van de loyaliteit-belofte niet sprak over Zhongguo, Chinees voor ‘Land van het Midden’, maar over ‘de Volksrepubliek Zhina’ waren de rapen gaar. ‘Zhina’ is een neerbuigende Japanse variant op China en rakelt bij vele vastelanders herinneringen op aan de wrede Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De in Chinese literatuur en geschiedenis geschoolde Tau Wai-Ching wist dat deze taalkundige belediging hard zou aankomen met alle politieke gevolgen van dien. In plaats van de politieke stunten-makerij af te doen als een marginaal, smakeloos incident decreteerde Beijing dat Tau Wai-ching uit het pas verkozen parlement verwijderd moet worden. Zij had immers de eed waarin zij zweert dat Hongkong een onlosmakelijk deel van China verbasterd en daarmee bewezen niet loyaal te zijn. Erger nog, zij is een ‘separatist’, donderde het Volksdagblad.

In de ogen van de Communistische Partij is zij een ‘puist’ die snel uitgeknepen moet worden. Dat onhygiënische werkje heeft het Hongkongse Hooggerechtshof woensdag uitgevoerd in de vorm van een vonnis waarin de definitieve verwijdering van Tau wordt goedgekeurd. Ook haar Young Inspiration-partijgenoot, de 30-jarige Sixtus Leung-Chung-hang, is deze week uit de Wetgevende Vergadering gezet. En nog elf andere jonge pas verkozen parlementsleden, die voor afscheiding van China zijn, lopen de komende dagen het risico hun zetels te verliezen omdat zij het misnoegen van het Politbureau hebben opgewekt. Een van hen sprak de eed heel langzaam uit om daarna te twitteren dat zij alleen maar een reeks losse woorden zonder betekenis en samenhang had uitgesproken.

De nog bij ouders inwonende Tau Wai-ching is opeens het bekendste en ook nog fotogenieke gezicht geworden van de Hongkongse jongerenbeweging die actievoert, ageert en demonstreert voor onafhankelijkheid. Mede dankzij de autoriteiten in Beijing staat zij in het hart van een nieuwe politieke crisis in de voormalige Britse kolonie. En dat heeft verschillende gevolgen. In de eerste plaats is de Wetgevende Vergadering, zoals het parlement heet, verlamd en kan geen besluiten nemen, want incompleet. Er vinden nieuwe verkiezingen voor de twee opengevallen zetels plaats en tot dat achter de rug is ligt de wetgevende machine stil.

In de tweede plaats heeft de zogeheten ‘paraplu-beweging’ die in 2014 maandenlang het centrum van Hongkong bezette, nieuwe energie gekregen te hebben. Elk weekend vinden pro-democratische demonstraties plaats en is het heftige debat over de status van Hongkong heropend. Opponenten van onafhankelijkheid zijn nu ook de straat opgegaan en doen dat zondag weer.

En voor haar persoonlijk zijn de gevolgen ook niet mis. Pro-Beijingse media volgen haar dag-in dag uit in de hoop te ontdekken waarom zij heeft deelgenomen aan demonstraties voor het homohuwelijk en als studente Chinese literatuur over homo-erotische intriges in keizerlijke dynastieën schreef. „Ik was tot een paar jaar geleden een nerd, ik bestudeerde alleen maar klassieke literatuur en schreef romantische gedichten’’, vertelde zij op een Hongkongs web-tv-station.

Bij het bestuderen van oude gedichten en boeken van Confucius en andere filosofen was zij al tot de conclusie gekomen dat de Communistische Partij niet de drager is van Chinese tradities, van klassieke Chinese normen en waarden.

„Ik ben en voel mij door en door Chinees, maar dit betekent niet dat ik het communistische systeem kan aanvaarden. Ik beschouw Taiwan als het echte China”, voegde zij er aan toe. Dat zij Taiwan heeft bezocht om te confereren met naar onafhankelijkheid strevende Taiwanezen wordt haar ook hoogst kwalijk genomen.

Haar politieke geboorte was dus een kwestie van tijd en vond twee jaar geleden plaats tijdens de grote, maandenlange pro-democratische demonstraties in het hart van Hongkong. Xi Jinping heeft van haar nu een nieuw boegbeeld gemaakt van deze groeiende jongerenbeweging. Donderdag bij de aankondiging van het hoger beroep tegen haar verwijdering zei Tau Wai-ching assertief:

„Dit is het begin en niet het einde. De vijand heeft ons de oorlog verklaard en we zullen tot de laatste snik vechten voor een onafhankelijk Hongkong.”