RIVM

2 miljoen euro voor uitleg vaccinaties

Ouders krijgen beter uitleg over vaccinaties van hun kinderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt er 2 miljoen euro voor uit, bedoeld voor bijscholing van jeugdartsen. De organisatie merkt dat ouders vaker vragen stellen over het vaccinatieprogramma van de overheid. Ze willen bijvoorbeeld weten waarom hun kinderen zo vroeg vaccinaties moeten krijgen. Vorig jaar kregen bijna 770.000 kinderen (van 0 tot 19 jaar) samen 1.547.000 vaccinaties binnen het rijksprogramma. Bij zuigelingen was opnieuw een lichte daling te zien. (NRC)