NRC checkt: ‘Opleidingsniveau R’dam is nu hoger dan het landelijke’

Dat schreef de Rotterdamse wethouder Ronald Schneider vorige week in NRC.

De aanleiding

In een stuk op de binnenlandpagina van NRC pleitte de Rotterdamse wethouder Ronald Schneider (Wonen, Leefbaar Rotterdam) voor 20.000 minder goedkope huurwoningen in de stad. Hij stelde dat de huidige woningvoorraad niet meer past bij Rotterdam. En zei daarover: „Rotterdam liep ooit achter in het opleidingsniveau, maar nu is het gemiddelde opleidingsniveau hier hoger dan het landelijke. Het is gelukkig niet meer zo dat, als je opgroeit in een sociale huurwoning, je daar later ook in terechtkomt.” Nu is de vraag; klopt dat? Is het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdammers gestegen en is het niveau nu hoger dan het landelijke?

Waar is het op gebaseerd?

De woordvoerder van Schneider vertelt dat de wethouder zich baseert op de Economische Verkenning Rotterdam (EVR). In de EVR van 2016 staat het volgende: „Een andere gunstige ontwikkeling is dat Rotterdam haar opleidingsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland inhaalt […] Het aandeel hoogopgeleiden is sinds 2002 toegenomen van 26 procent, gelijk aan het Nederlands gemiddelde, tot 35 procent van de beroepsbevolking en ligt daarmee hoger dan in Nederland (34 procent).” De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gaan over 2014.

En, klopt het?

De cijfers kloppen, zo laat een woordvoerder van het CBS weten. Ze stuurt ook een spreadsheet mee. En daarin valt af te lezen dat in 2014 om precies te zijn 35,48 procent van de Rotterdammers hoger is opgeleid (minimaal een hbo-opleiding heeft) en dat het landelijk gemiddelde op 33,63 procent ligt. Rotterdam zit daar dus inderdaad bijna 2 procentpunt boven. En de cijfers zijn vrijwel gelijk aan de tekst uit de EVR 2016.

Hoe zagen de percentages er andere jaren uit? Uit de spreadsheet valt op te maken dat in 2013 het aantal hogeropgeleiden op 35,38 procent uitkwam, een jaar later bleef dat percentage vrijwel gelijk, om in 2015 op 37,42 procent uit te komen.

De wethouder zegt in NRC dat Rotterdam ooit achter liep in opleidingsniveau. Dat moet dan vóór 2003 zijn geweest. Want in dat jaar was het aandeel hoogopgeleiden al gelijk aan het Nederlands gemiddelde met 26 procent, zo blijkt uit CBS-cijfers.

De spreadsheet van het CBS kun je uitbreiden. Dan valt te zien hoe de Rotterdammer het doet tegenover andere gemeentes. Als we de meest recente cijfers (die uit 2015) met elkaar vergelijken, dan staat de gemeente Utrecht bovenaan met 60 procent hogeropgeleiden. Gevolgd door Amsterdam met 53,46 procent en Leiden 51,43. Rotterdam staat in deze lijst op plaats 78.

Opmerkelijk: Als we kijken naar absolute aantallen staat Rotterdam juist weer op de derde plaats, met 116.000 hogeropgeleiden. Bijna evenveel als Utrecht, waar de gemeente uitkomt op 117.000 mensen met minimaal een hbo opleiding. De percentages verschillen zo omdat Rotterdam een grotere beroepsbevolking heeft, waar dus ook meer laag opgeleiden bij zitten.

Van alle hoog opgeleide Nederlanders woont 8,05 procent in Amsterdam; 3,81 procent in Utrecht; en 3,78 procent in Rotterdam. En dat is de top-3 van het land.

Conclusie

De uitspraak van de Rotterdamse wethouder Wonen is juist. Het opleidingsniveau van Rotterdammers is gestegen en ligt (iets) boven het landelijk gemiddelde. In 2003 was 26 procent hogeropgeleid tegenover 37,42 vorig jaar. Het landelijk gemiddelde lag in 2015 op 34,43 procent, dus dat geeft een verschil van bijna 3 procentpunt, in het voordeel van Rotterdam. De bewering beoordelen we daarom als waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wil zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt
    • Juliette Vasterman