Defensie

Hennis belooft regeling AOW-gat

Defensie Minister Hennis beloofde de geldproblemen van 16.000 ex-militairen op te lossen, maar zei niet hoe. Defensie kampt al jaren met tekorten.

Minister Hennis (Defensie, VVD) heeft nog geen oplossing voor de pensioenproblemen van 16.000 ex-militairen en Defensiemedewerkers. In een Kamerdebat beloofde ze woensdag een oplossing, maar een concreet plan ontbrak. Hennis wil „overleg met de bonden” hoewel dat al drie jaar geen resultaat oplevert. Omdat veel defensiepersoneel jonger moet stoppen met werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft Defensie regelingen om de periode tot hun pensioen financieel te overbruggen. Die stoppen echter met 65 jaar, terwijl de pensioenleeftijd hoger is geworden. (NRC)