Bijna 200 landen bekrachtigen ‘Parijs’ opnieuw op klimaattop

De top werd overschaduwd door zorgen over de voornemens van Trump om zo snel mogelijk uit het klimaatakkoord te stappen.

Regeringsfunctinoarissen van (l naar r) Brazilië, Zuid-Afrika, China en India tijdens de persconferentie op donderdag. Foto Fadel Senna / AFP

Bijna tweehonderd landen hebben de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs opnieuw bekrachtigd tijdens de klimaattop in Marrakesh. De top werd overschaduwd door zorgen over de voornemens van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump zo snel mogelijk uit het nog maar net geratificeerde klimaatakkoord te stappen.

In de verklaring werd opgeroepen om de afspraken als de hoogste prioriteit te beschouwen:

“We vragen om de grootste politieke bereidheid om klimaatverandering tegen te gaan.”

Daarnaast herhaalde de verklaring de belofte van rijke landen om vanaf 2020 jaarlijks honderd miljard dollar vrij te maken om arme landen te helpen met klimaatproblemen.

Lees ook: Kan Trump zomaar af van het klimaatakkoord van Parijs?

De top van de Verenigde Naties in Marrakesh is bedoeld om de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs verder uit te werken. De aanwezige landen noemen de opwarming van de aarde in de verklaring “alarmerend en ongekend” en beschouwen het als hun grote verantwoordelijkheid daarop te anticiperen.

Klimaatontkenners

Trump heeft gezegd meer te willen investeren in fossiele brandstoffen in de Verenigde Staten, terwijl het akkoord dit juist terug wil brengen. Volgens Trump is het concept van klimaatverandering een verzinsel van China om de VS op economisch vlak de loef af te steken. De Republikein heeft meerdere klimaatontkenners in zijn transitieteam.

Twitter avatar realDonaldTrump Donald J. Trump The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

Het klimaatakkoord werd eind 2015 door 193 landen gesloten en dit jaar geratificeerd. Het verdrag moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarmee moeten de stijging van de zeespiegel, droogte, verwoestijning, extreem weer en de opwarming van de Aarde worden tegengegaan. Veel landen hebben Trump gevraagd het akkoord intact te laten.

Lees ook: De ‘groene muur’ tegen de woestijn werd een groene lappendeken

De Amerikaanse presidentsverkiezingen hielden de gemoederen tijdens de top flink bezig. Trump beloofde tijdens zijn campagne de Amerikaanse betrokkenheid bij het akkoord te stoppen en om geld voor VN-klimaatprogramma’s te schrappen. Regeringsvertegenwoordigers hebben tijdens de top zijn uitspraken echter gerelativeerd en willen eerst afwachten wat er daadwerkelijk van die beloftes terecht komt.

    • Menno Sedee