De Hoop Scheffer vond adresfraude voor AOW in bezet gebied ‘goede suggestie’

AOW Door een adres in Israël in te vullen, konden AOW’ers in bezet gebied proberen de wet te ontwijken. Een oud-minister vond dat wel een goed idee.

Jaap de Hoop Scheffer. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het zal niet vaak gebeuren dat een minister enthousiasme toont voor een voorstel om via adresfraude sociale wetgeving te ontlopen. Toch is dat precies wat voormalig minister Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken, CDA) deed. Het gebeurde in 2003, nadat Nederland nieuwe wetgeving had ingevoerd waardoor sommige AOW’ers in door Israël bezet gebied een lagere uitkering zouden krijgen.

Irgoen Olei Holland (IOH), een vereniging van Nederlandse migranten in Israël, stelde per brief aan de minister voor dat AOW’ers in bezet gebied de korting zouden kunnen ontlopen door een vals adres op te geven, namelijk het postadres van de vereniging in Israël.

Jaap de Hoop Scheffer schreef het volgende terug: „Uw suggestie om te werken met een correspondentieadres is wellicht een goede mogelijkheid om de kwestie tot een goed einde te brengen. Ik zal uw idee dan ook zeker bestuderen.”

Deze opmerkelijke briefwisseling duikt op in stukken die onlangs door de overheid zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door NRC.

Na de briefwisseling bood IOH bewoners van bezet gebied inderdaad het postadres van de organisatie aan om zo de AOW-korting te omzeilen. De oud-voorzitter van IOH ontkent niet dat het adres ook is gebruikt voor uitkeringsfraude, maar wil niet zeggen hoeveel mensen daarmee weg zijn gekomen.

NRC berichtte in juni dat een deel van de AOW’ers in door Israël bezet gebied na de inwerkingtreding van de nieuwe wet – in 2006 – daarmee in strijd een volledige uitkering kreeg, en dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in 2014 persoonlijk opdracht gaf om deze onwettige uitzonderingspositie te laten voortduren.

Lees ook: Asscher door advocaten beticht van ambtsmisdrijf

Na de berichtgeving in NRC zei Asscher tegen de Tweede Kamer dat het uitbetalen van een te hoge AOW tot 2014 niet bewust was gebeurd, maar het gevolg was van fouten van uitvoeringsorganisatie SVB. Die zou niet hebben „onderkend” dat veel mensen in bezet gebied ten onrechte Israël als woonland invulden.

Dit terwijl uit de vrijgegeven stukken blijkt dat de Nederlandse overheid zich al sinds 2002 bewust was van dit risico. Om de werkelijke woonplaats van uitkeringsgerechtigden te achterhalen, riep de SVB enige malen hulp in van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. Maar die weigerde herhaaldelijk medewerking.

Bovendien sprak de ambassade begin 2014 met de SVB af dat de SVB niet zelf in bezet gebied mocht controleren.

Asscher is destijds verteld dat de controlemogelijkheden van de SVB beperkt zijn, blijkt uit de stukken. Daaruit blijkt ook dat de ambassade en opeenvolgende bewindslieden zware druk voelden van een lobby van belanghebbenden.

Lees ook: ‘Wat gaat er mis als we gewoon blijven betalen?’, onze uitgebreide reconstructie van de AOW-zaak op basis van vertrouwelijke stukken.

Het door de belangenvereniging aangedragen voorstel voor adresfraude is volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken „in de ambtelijke zoektocht naar een aanvaardbare oplossing verder niet overwogen en heeft nooit tot enig ambtelijk voorstel aan de minister geleid”.

Oud-minister De Hoop Scheffer kan zich niets meer van de kwestie herinneren, zegt hij nu.

Wegens persoonlijke omstandigheden kon minister Asscher niet op vragen over deze kwestie reageren.