Achterhaalde visie provincie bedreigt Amsterdam

Talk of the Town De provincie Noord-Holland houdt groene maatregelen tegen, zoals windmolens in Amsterdam. Hun visie is ‘achterhaald’ en gaat in tegen de wens van bewoners.

Met een
Met een Foto Amsterdam, kies voor Groene Energie

De klimaatproblematiek zou veel prominenter op de agenda van de provinciale overheid moeten staan. Dit zegt Egbert Born (50), initiatiefnemer van de fietsparade ‘Voor de Wind’ die zaterdag start bij het provinciehuis in Haarlem en eindigt op het Museumplein in Amsterdam. Born heeft een groep Amsterdammers om zich heen verzameld, van jong tot in de zestig, om uiting te geven aan grote bezorgdheid over het klimaat. De Amsterdamse beweging die zij oprichtten heet ‘Amsterdam, kies voor Groene Energie’.

Born stelt voorop dat de zorg zich verder uitstrekt dan de een paar extra windmolens. Hij constateert dat de provincie Noord-Holland op onaanvaardbare manier het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015, negeert. Amsterdam is al vele stappen verder, maar wordt gehinderd door provinciebestuurders. Nergens in het provinciale beleidsplan komt het woord ‘klimaat’ voor. Born: „Wij vragen de provincie om een uitgewerkt plan voor een fossielvrije, 100 procent duurzame economie. Dat is de toekomst.”

Born noemt Amsterdam „een dynamische stad waarvan de bevolking de klimaatproblematiek serieus neemt. Wij zien dat de achterhaalde visie van de provincie een bedreiging vormt voor innovatieve economische ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied”. De aanvraag om extra windmolens in het westelijk havengebied te bouwen is door de provincie afgewezen. Om Gedeputeerde Staten aan hun zorgplicht te herinneren heeft de beweging een brief aangeboden aan Gedeputeerde Staten met daarin acht punten die om aandacht vragen, waaronder een duidelijke beleidsvisie en een actieve rol om de gemeente Amsterdam te steunen in zonne-energie en windstroom.

Amsterdam en de provincie nemen elektriciteit af van de steenkool-gestookte elektriciteitscentrale van E.ON op de Maasvlakte. „De uitstoot van CO2 van kolengestookte elektriciteit is dramatisch gestegen tot 2 procent boven het referentiejaar 1990. Dat is onacceptabel hoog. Tal van grote afnemers, bedrijven en gemeenten in Nederland willen overstappen op groene, duurzame energie. Maar slechts 6 procent van alle elektriciteit in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Door de windmolenblokkade van de provincie kan slechts een enkeling overgaan naar duurzame leveranciers als Greenchoice, Qurrent, Amsterdam Wind of VandeBron. De provincie lijkt uit te gaan van de maakbare energiemarkt, in werkelijkheid bepaalt uiteindelijk de internationale markt de transitie naar duurzame energie. Op deze manier is de provincie een pion in een spel dat ze niet snapt”.

De gemiddelde burger is bezorgd over de toekomst van het klimaat, de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Deze week maakte het gemeentelijke bureau voor Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) bekend dat driekwart van de Amsterdammers vóór windmolens in het havengebied is. Tegenstanders zijn van mening dat de turbines het havenlandschap ontsieren of dat de huizenprijs daalt. Het OIS stelt vast dat 91 procent van de Amsterdammers voorstander is van de transitie van vervuilende steenkoolcentrales naar schone, duurzame energie. Daarom zouden stad én provincie moeten samenwerken.

Volgens Born is het windmolenbeleid ‘rigide’: „Er is een plafond vastgesteld waardoor er geen windmolens meer gebouwd mogen worden tot 2020. Dat is een foute keuze. Windmolens in een havengebied leiden nauwelijks of helemaal niet tot overlast. Tussen hijskranen en schoorstenen is er nauwelijks sprake van horizonvervuiling of lawaaioverlast. Het Rijk heeft vastgesteld dat de onderlinge afstand tussen windmolens 450 meter is, maar de provincie heeft besloten dat het 600 meter moet zijn. Daardoor reduceer je ernstig het potentiële aantal molens.”

De fietsparade ‘Voor de Wind’ van ‘Amsterdam, kies voor Groene Energie’ krijgt steun van Fossielvrij NL, Amsterdam Wind, Wise Nederland en Greenpeace. GroenLinks, PvdA, SP en D66 willen ook af van het provinciaal windmolenbeleid. Deelnemers wordt opgeroepen zelfgemaakte windmolens mee te nemen.