5.000 boete wegens aanzetten tot haat

Eis Openbaar Ministerie Met zijn uitspraak ‘minder Marokkanen’ te zullen regelen heeft Wilders ‘bewust’ discriminatie aangewakkerd, zegt het OM.

Foto ANP / Bart Maat

Wegens aanzetten tot haat tegen en groepsbelediging van Marokkanen heeft de Haagse officier van justitie Wouter Bos donderdag een boete van 5.000 euro geëist tegen Geert Wilders.

Na voorlezing van een requisitoir van 188 pagina’s concludeerde Bos dat de PVV-leider tijdens twee bijeenkomsten in maart 2014 in Den Haag „bewust mensen op basis van hun afkomst in de hoek heeft gezet en discriminatie van die groep heeft aangewakkerd”. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Wilders zijn aanhangers of ze ‘meer of minder Marokkanen’ wilden.

Vooral de bijeenkomst van 19 maart was volgens het OM „goed doordacht en zorgvuldig opgebouwd”. Het publiek was zo geïnstrueerd dat ze ‘minder, minder’ moesten scanderen. Ook wist Wilders volgens Bos dat zijn toespraak strafbare uitlatingen bevatte.

Het Tweede Kamerlid heeft volgens het OM willens en wetens Marokkanen weggezet als minderwaardig en zodoende buiten de gemeenschap geplaatst. De woorden van Wilders hebben volgens het OM voor veel verdriet en angst gezorgd in de Marokkaanse gemeenschap.

Dat uitgerekend Wilders haat zaaide, is extra kwalijk omdat juist van „vooraanstaande politici mag worden verlangd dat zij de beginselen van de democratische rechtsstaat beschermen. Dat Wilders zich niet bewust was van zijn bijzondere verantwoordelijkheid kan hem worden aangerekend”, zei aanklager Bos.

„Kritiek op gedrag van landgenoten is toegelaten, ook in scherpe bewoordingen”, vervolgde hij, maar is er is geen plaats voor „kwaadspreken op basis van afkomst of andere intrinsieke eigenschappen.” Wilders en ook zijn advocaat Knoops waren niet aanwezig bij de zitting.

Voor het bepalen van de strafmaat vergeleek Bos de uitlatingen van Wilders met die van Joop Glimmerveen van de Nederlandse Volks-Unie. Hij had in 1977 gepleit voor het verwijderen van Surinamers en Turken. Glimmerveen kreeg een straf van twee weken omdat hij „feller racistisch van toon was”. Ook haalde Bos de berechting aan van Kamerlid Hans Janmaat. Hij kreeg in 1996 een boete van 3.000 gulden wegens groepsbelediging, maar hij „opereerde in de marge”.

In de zaak tegen Wilders is theoretisch een geldboete mogelijk van 20.250 euro. Omdat hij een maximaal bereik van zijn uitlatingen beoogde en achteraf ook „onverschilligheid bleef tonen” over zijn uitlatingen is een forse sanctie op zijn plaats, aldus Bos.

„De straf moet een duidelijk signaal afgeven dat uitlatingen als deze niet thuishoren in Nederland. In onze democratische rechtsorde is de vrijheid van meningsuiting een groot goed maar deze mag niet worden misbruikt ten koste van anderen.”