Welzijn is belangrijk, maar kan niet zonder welvaart

nrcvindt

Het jaar van het economisch herstel, zo mag 2016 nu alvast worden genoemd. De 0,7 procent economische groei van het tweede op het derde kwartaal die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag publiceerde, zet een reeks voort van zeer gunstige groeicijfers. Die vertalen zich nu ook in toenemende mate in een herstel op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in tien jaar niet zo sterk afgenomen als nu. En hoewel het werkloosheidspercentage nog lang niet zo laag is als voor de crisis, is de trend gunstig. Het aantal vacatures loopt op. De zwaarte van de dagelijkse files op de wegen overigens ook.

Ook ten opzichte van de omringende landen doet Nederland het nu goed. Het Britse nee tegen Europa heeft de exportsector vooralsnog niet geraakt, consumenten geven meer geld uit en bedrijven investeren meer. Het moet nu vreemd lopen wil de economische groei van 2016 de meest recente prognose van 1,7 procent door het Centraal Planbureau niet overtreffen. 2 procent of zelfs iets meer ligt meer voor de hand. En dat zal dan weer neerslaan in een beter dan verwacht begrotingssaldo van de overheid. De vijf miljard euro aan lastenverlichting die voor 2016 werd doorgevoerd hebben hun doel kennelijk niet gemist – al waren ze wellicht niet nodig geweest en had de begroting er nog veel beter voor kunnen staan.

Dit alles zou het kabinet-Rutte vleugels moeten geven in de Tweede-Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Of die beloning van de kiezer er van komt is zeer de vraag. Zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen toonden, zijn economische prestaties van de zittende regering niet langer zaligmakend. Nederland maakte dat al eerder mee, toen het economisch hoogtij van de jaren negentig werd gevolgd door de opkomst van Pim Fortuyn. Het gevoelde welzijn was belangrijker dan de ervaren welvaart.

Toch zijn welvaartsgroei en werkgelegenheid essentieel, al worden zij dan overschaduwd door andere factoren. De bestendigheid van de economie verdient dan ook blijvende aandacht. Beleidsmakers zullen zich moeten blijven realiseren dat de hoogconjunctuur van nu in belangrijke mate te danken is aan een gunstige woningmarkt, die gesteund wordt door een uiterst soepel beleid van de Europese Centrale Bank.

De recente politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten mogen zich dan niet meteen vertalen in economisch onheil, dat betekent niet dat zij zonder risico zijn. Dat geldt ook voor de reeks van verkiezingen en referenda die in Europa aanstaande zijn. Dit herstel moet gekoesterd worden. Het kan ook zomaar weer voorbij zijn.