In beeld

Weer ligt een antieke stad in puin

Er is veel bewijs dat IS zich in Noord-Irak op grote schaal heeft overgegeven aan vandalisme en plundering. Koerdische en Iraakse troepen hebben onderweg naar Mosul de ruïnes van de oud-Assyrische hoofdsteden Khorsabad en Nimrud heroverd op IS. In Nimrud hebben vandalen onder meer de ruim 2800 jaar oude antieke tempeltoren verwoest, het belangrijkste archeologische erfgoed in deze plaats ten zuiden van Mosul.
Iraakse troepen hebben sinds zondag 13 november de antieke stad Nimrud onder controle.
AFP / Safin Hamed
Een Irakese soldaat overziet de verwoestingen. Nimrud, gesticht in de dertiende eeuw voor Christus, gold lange tijd als het best bewaarde monument van de Assyrische cultuur in Irak.
AFP / Safin Hamed
Nimrud is de stad waar de Assyrische koningen in de negende en achtste eeuw resideerden als ze niet op veldtocht waren. Geleidelijk breidden ze hun machtsgebied uit, tot ’s werelds eerste echte imperium rond 670 v.Chr. heel het Midden-Oosten besloeg
AFP / Safin Hamed
Dat de antieke resten zwaar waren beschadigd, komt niet als verrassing.
AFP / Safin Hamed
Al in 2015 kondigde IS aan om Nimrud, zo’n 30 kilometer ten zuiden van Mosul, met bulldozers te zullen vernietigen.
AFP / Safin Hamed
Het afgelopen voorjaar werd duidelijk dat ook het paleis van de Assyrische koning Assurnasirpal II (ca. 883-850 v.Chr.) al is gesloopt.
AFP / Safin Hamed
In september is ook de 2800 jaar oude tempeltoren van Nimrud, de ziggoerat, verwoest.
AFP / Safin Hamed
De antieke tichels en bakstenen lijken met bulldozers in de nabijgelegen rivier, de Tigris te zijn geschoven.
AFP / Safin Hamed
In april 2015 publiceerde IS een video waarin te zien is hoe bebaarde militanten met sloophamers, drilboren en zagen reliëfs met afbeeldingen van Assyrische koningen en godheden naar beneden halen en tot gruis verwerken. Een bulldozer haalt paleis- en tempelmuren neer.
AFP / Safin Hamed
Tussen de resten werden bomvaten geplaatst en tot ontploffing gebracht. De kijker moest haast wel concluderen dat Nimrud door deze explosies met de grond gelijk is gemaakt.
AFP / Safin Hamed
Het vandalisme en de plunderingen lijken systematisch te gebeuren. Toen Amerikaanse Special Forces vorig jaar beslag legden op IS-buit, troffen ze handboeken kunstgeschiedenis aan, waaruit bleek dat de plunderaars op zoek waren naar voorwerpen die ze op de zwarte markt konden verkopen.
AFP / Safin Hamed
Bij de plunderingen lijkt het vooral te gaan om materieel gewin, maar bij vandalisme lijken overwegend religieuze motieven een rol te spelen. Vernielzucht uit afkeer van niet-islamitische religies.
AFP / Safin Hamed
De wetenschappelijke schade valt te overzien, omdat de ruïnes voor een groot deel zijn gefotografeerd en ingetekend. Ter plekke rest het treurige beeld van verwoest archeologisch erfgoed.
AFP / Safin Hamed