Rapport: Tijdperk van fossiele brandstof nog lang niet voorbij

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn de in het Klimaatakkoord gemaakte afspraken ontoereikend.

Foto: AFP

De in het Klimaatakkoord van Parijs gemaakte afspraken zijn ontoereikend om klimaatverandering effectief een halt toe te roepen. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde World Energy Outlook 2016. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) publiceert dat rapport jaarlijks over de wereldwijde energievooruitzichten. De publicatie valt samen met de klimaatconferentie die op dit moment bezig is in de Marokkaanse stad Marrakech.

Olietekorten

In de eerste prognose die het IEA na het klimaatakkoord uitbrengt, benadrukt het agentschap dat het fossiele tijdperk nog verre van voorbij is. De wereldwijde vraag naar olie zal tot 2040 blijven stijgen, voornamelijk door het gebrek aan goede alternatieven voor goederenvervoer en luchtvaart. Het IEA waarschuwt daarnaast dat als investeringen in olie in 2017 even laag blijven als nu, er binnen een paar jaar olietekorten gaan ontstaan. Investeringen in olie blijven noodzakelijk om op de lange termijn aan de wereldwijde energievraag te blijven voldoen, aldus het IEA.

Net als de voorgaande jaren constateert het IEA niettemin een significante groei in het aandeel duurzame energiebronnen, versneld door de afspraken in het klimaatakkoord. Duurzame energiebronnen zullen onder invloed van de gemaakte plannen in 2040 37 procent van het totale aanbod uitmaken. Het IEA voorspelt voor de komende 25 jaar een verdubbeling van het aandeel duurzame energie, waardoor 80 procent van de groeiende energievraag kan worden opgevangen door duurzame energiebronnen. Ook daalt het gebruik van kolen sterk, voornamelijk onder invloed van de grootschalige sluiting van mijnen in China.

Lees ook: Klimaatakkoord ‘Parijs’ was een succes, maar de doelen halen wordt bijna onmogelijk

Klimaatakkoord

Het IEA concludeert niettemin dat de in Parijs gemaakte afspraken ontoereikend zijn om klimaatverandering af te remmen en een radicalere omslag nodig is om de doelen te halen. In het Klimaatakkoord van Parijs spraken vorig jaar landen wereldwijd af de temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk onder de 2 graden Celsius te houden, en te streven naar een stijging van 1,5 graden. Met de op dit moment afgesproken maatregelen zal de koolstofuitstoot in 2040 nog altijd veel te hoog zijn om de impact van klimaatverandering terug te dringen. Het IEA voorspelt voor 2100 nu een stijging van 2,7 graden ten opzichte van pre-industrieel niveau.

Lees ook: Kan Trump zomaar af van het klimaatakkoord van Parijs?

Het rapport van het IEA komt op een extra gevoelig moment, nu het klimaatakkoord van Parijs onder druk staat door de verkiezing van Donald Trump. Eerder noemde Trump klimaatverandering een verzinsel van China en kondigde hij aan meer te willen investeren in fossiele brandstoffen in de Verenigde Staten. Zaterdag vertelde een bron aan persbureau Reuters dat Trump op zoek is naar een snelle manier om onder het klimaatakkoord van Parijs uit te komen.