Podologenclub in handen van de Noorse broeders

Broedersyndicaat Er zijn verborgen banden en geldstromen van de sektarische kerk met een brancheorganisatie voor voetdeskundigen.

Dat ze in handen zijn gevallen van de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders, dat beseffen de meeste deelnemers aan het Jaarcongres voor de Podologie vorige week maandag in Nieuwegein nog niet. Het bestuur van hun brancheorganisatie voor voetdeskundigen krijgt een enthousiast applaus.

De 350 aangesloten leden weten niet dat hun brancheorganisatie regelmatig aan bod komt in de 200.000 interne e-mails van Noorse broeders die NRC heeft. De mails laten zien hoe de broeders onder aanvoering van kerkleider Jan-Hein Staal zaken doen die ze het liefst verborgen houden. Een van die zaken is de brancheorganisatie voor voetdeskundigen: de Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP).

LOOP wordt bestuurd door Chris V., vooraanstaand lid van de Noorse broeders. Zijn naam wordt niet voluit genoemd omdat justitie hem verdenkt van valsheid in geschrifte en oplichting. Samen met zijn broer zou hij de regionale netbeheerder Rendo in Meppel voor miljoenen euro’s hebben benadeeld. Daarvan kwam 375.000 euro bij de kerk van de Noorse broeders terecht.

Chris V. heeft zichzelf bij LOOP levenslang tot bestuurder benoemd, blijkt uit de statuten van de stichting. En via een bv verhuurt hij zich aan ‘zijn’ stichting voor zo’n 7.000 euro per maand. Een levenslange betaalde baan? „Fijn toch”, reageert hij telefonisch. „Ik heb mij er jaren voor ingezet en dan kan het niet zo zijn dat ze daarna zeggen ‘Chris, bedankt en tot ziens’.”

Lees ook: Gij zult werken, werken, werken

Wie lid wil worden van de brancheorganisatie en in het ‘kwaliteitsregister’ wil, is verplicht om een opleiding te volgen aan de Academie voor Podologie in Utrecht. Dat is geen gewone school, maar een bv van Chris V. en David Nooitgedagt. Hij is ook bestuurder van de sektarische kerk.

Vanuit stichting en academie lopen geldstromen naar de kerk. Ze schakelen het kerkelijke uitzendbureau DWN Service in, waarvoor de discipelen en hun kinderen in groten getale gratis werken. Ze komen schoonmaken, beheren de website en houden toezicht bij examens van de podologen. De opbrengst is voor de kerk. En op de loonlijst van de academie stond de perswoordvoerster van de kerk.

Uit de mails blijkt dat Chris V. zijn bestuurszaken van LOOP bespreekt met de kerkleiding. Daar meldt hij dat hij een niet-broeder bestuurslid wil maken bij LOOP, maar wel met een beperkte zittingstermijn: „Immers, als het niet gaat moeten we van hem/haar af kunnen.”

171116_Nbros_LOOP2

Een heel gedoe

Voorjaar 2015 zijn er onder podologen geruchten over een verwevenheid met de Noorse broeders. Kerkleider Jan-Hein Staal schrijft dat binnen LOOP „een heel gedoe” is ontstaan „doordat een aantal van hen een soort ‘andere kant blog’ zijn gestart waar mensen veelal anoniem van alles kunnen schrijven. Noorse broeders komen daar aan de orde.”

Staal adviseert Chris V. om de inmiddels benoemde, enige niet-broeder in het bestuur een brief te laten schrijven aan alle podologen waarin wordt gezegd „dat men zich distantieert van anonieme verhalen waarbij de christelijke geloofsachtergrond van mensen wordt meegenomen”.

Kort daarna ontvangt LOOP een anonieme brief, die meteen wordt doorgestuurd naar kerkleider Staal. De brief gaat over Chris V. die de podologen wil verplichten om hun declaraties bij de zorgverzekeraars in te dienen via het ict-programma SoftCare, ontwikkeld door het Groningse bedrijf VCD Healthcare.

Lux et Libertas Lees ook: Jeugd Noorse broeders is kind, geen kneedbaar arbeidertje

De brief: „Chris V. is met een ziekmakend spelletje bezig. Hij wil met alle kracht SoftCare doorvoeren en wel vóór de jaarvergadering, zodat we niet meer terug kunnen. [...] In podoland gaan miljoenen om en deze heren zijn via SoftCare de 3,15% ‘bemiddelingskosten’ aan het doorschuiven naar de Noorse broeders.”

De e-mails laten zien dat de brievenschrijver er niet ver naast zit. VCD Healthcare blijkt een „samenwerkingsovereenkomst” met een bedrijf van kerkleider Staal te hebben gesloten. In het contract staat dat Staal zijn „netwerk” zal inzetten „ten behoeve van het vermarkten van SoftCare”. En LOOP zal de podologen verplichten de software te gebruiken. Volgens de overeenkomst krijgt de kerkleider van VCD uiteindelijk een percentage van álle omzet die via SoftCare gemaakt wordt. De opbrengst loopt in de tonnen, becijfert Staal.

Geen podoloog die het weet, maar ook voor Chris V. moet de kassa gaan rinkelen. De mails onthullen dat de LOOP-voorzitter met Staal de afspraak heeft dat hij mede-eigenaar wordt van het bedrijf van Staal.

Lees ook: Wat er gebeurt met het spaargeld voor het Koninkrijk Gods

Toch komt de zilvervloot uiteindelijk niet binnen. SoftCare wordt op de valreep niet ingevoerd. Waarom niet? Staal wil niet reageren. Chris V. zegt: „Dat ben ik even kwijt.”

Volgens VCD slaagden Staal en de stichting LOOP er niet in genoeg podologen te leveren die willen deelnemen: „Het was voor VCD verlieslatend. Daarom zijn we gestopt met de ontwikkeling. Dat we met Noorse broeders van doen hadden, daar kwamen we pas achteraf achter.”