IGZ: in 2016 fors meer meldingen missers in zorg

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg herkennen zorgaanbieders calamiteiten steeds beter, waardoor het aantal meldingen stijgt.

Beeld van een ziekenhuisgang.
Beeld van een ziekenhuisgang. Foto Remko de Waal/ ANP

Het aantal meldingen van calamiteiten door ziekenhuizen zal dit jaar fors toenemen. Dat schat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in op basis van gegevens over het eerste halfjaar. Zorgaanbieders zouden calimiteiten beter leren herkennen, waardoor het aantal meldingen stijgt.

In de eerste zes maanden van 2016 kwamen er bij de IGZ 752 meldingen binnen over missers in ziekenhuizen. Dat is fors meer dan in 2015, meldt de Inspectie woensdag. Het totale aantal meldingen kwam toen over het gehele jaar uit op 958. Voor het huidige jaar zal dat waarschijnlijk rond de 1.500 zijn, verwacht de instantie.

Volgens de IGZ betekent de aanzienlijke stijging niet dat de zorg minder veilig wordt, stelt ze in de rapportage:

“Integendeel. Doordat ziekenhuizen meer melden, onderzoeken ze meer en wordt de kans kleiner dat de ongewenste situatie nog eens voorkomt.”

Tuchtzaken

Medische instellingen zijn verplicht om missers aan te kaarten bij de Inspectie. Die kijkt vervolgens of de zorgaanbieders voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zulke incidenten zich in de toekomst niet nogmaals voordoen.

Het leidde ertoe dat in 2015 vanuit de IGZ 24 tuchtzaken werden aangedragen. In 2016 waren dat er in de eerste zes maanden al 19. De IGZ legde in 2015 21 keer een boete op aan zorgaanbieders omdat ze ondeskundig of onzorgvuldig hebben gehandeld.

De instantie stelt dat er het nog geregeld misgaat met het inbrengen van neusmaagsondes:

Een onderwerp valt op: het niet volgen van het protocol bij het inbrengen van een neusmaagsonde. Nog steeds komen er calamiteiten voor waarbij de neusmaagsonde een rol speelt, soms zelfs met dodelijke afloop tot gevolg.

De Inspectie zegt sinds mei 2016 strenger te handhaven bij neusmaagsondes als de landelijke richtlijn die daarvoor is opgesteld, niet wordt gevolgd.

Patiënt meer betrokken bij melding

Het is dit jaar voor het eerst dat de Inspectie op eigen initiatief tussentijds gegevens presenteert over het aantal meldingen. Uit de rapportage blijkt ook dat de patiënt meer betrokken wordt bij het onderzoek naar medische missers. Was dat over geheel 2015 nog bij 69 meldingen het geval, in het eerste halfjaar van 2016 lag dat aantal al op 72.