IEA-rapport: temperatuur zal toch meer dan 2 graden stijgen

Klimaat In Parijs is afgesproken de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. Maar de organisatie IEA voorspelt nu een stijging van 2,7.

De in het Klimaatakkoord van Parijs gemaakte afspraken zijn ontoereikend om klimaatverandering effectief een halt toe te roepen. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde World Energy Outlook 2016. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) publiceert dat rapport over de wereldwijde energieprognoses jaarlijks. De publicatie valt nu samen met de klimaatconferentie die op dit moment bezig is in de Marokkaanse stad Marrakech.

In de eerste prognose die het IEA na het klimaatakkoord uitbrengt, benadrukt het agentschap dat het fossiele tijdperk nog verre van voorbij is. De wereldwijde vraag naar olie zal tot 2040 blijven stijgen, voornamelijk door het gebrek aan goede alternatieven voor goederenvervoer en luchtvaart. Het IEA waarschuwt daarnaast dat als investeringen in olie in 2017 even laag blijven als nu, er binnen een paar jaar olietekorten gaan ontstaan. Investeringen in olie blijven noodzakelijk om op de lange termijn aan de wereldwijde energievraag te blijven voldoen, aldus het IEA.

Duurzame energie verdubbelt

Net als de voorgaande jaren constateert het IEA niettemin een significante groei in het aandeel duurzame energiebronnen, versneld door de afspraken in het klimaatakkoord. Duurzame energiebronnen zullen onder invloed van de gemaakte plannen in 2040 37 procent van het totale aanbod uitmaken.

Het IEA voorspelt voor de komende 25 jaar een verdubbeling van het aandeel duurzame energie, waardoor 80 procent van de groeiende energievraag kan worden opgevangen door duurzame energiebronnen. Ook het gebruik van kolen daalt sterk, voornamelijk onder invloed van de grootschalige sluiting van mijnen in China.

Het IEA concludeert niettemin dat een radicalere omslag nodig is om de klimaatdoelen te halen. In het Klimaatakkoord van Parijs spraken vorig jaar landen wereldwijd af de temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk onder de 2 graden Celsius te houden, en te streven naar een stijging van 1,5 graden. Met de op dit moment afgesproken maatregelen zal de koolstofuitstoot in 2040 nog altijd veel te hoog zijn om de impact van klimaatverandering terug te dringen. Het IEA voorspelt nu een stijging van 2,7 in 2100, ten opzicht van pre-industrieel niveau.

Het IEA-rapport komt op een gevoelig moment, nu het klimaatakkoord van Parijs onder druk staat door de verkiezing van Donald Trump. Eerder noemde de toekomstige Amerikaanse president klimaatverandering een verzinsel van China en kondigde hij aan meer te willen investeren in fossiele brandstoffen in de VS. Zaterdag vertelde een bron aan persbureau Reuters dat Trump onder klimaatafspraken uit zou willen komen.