Motie GroenLinks

Kamer wil na verkiezingen meer geld voor ontwikkelingshulp

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de uitgaven voor ontwikkelingshulp in een volgende kabinetsperiode weer worden teruggebracht „in de richting van 0,7 procent van het bruto nationaal product”. Een motie van GroenLinks die dit uitspreekt werd dinsdag aangenomen met de stemmen voor van de linkse partijen plus die van SGP en ChristenUnie.

Komend jaar lopen de uitgaven voor de hulp terug naar 0,56 procent. Bij ongewijzigd beleid daalt dit percentage de komende jaren verder naar 0,44 in het jaar 2020. Het tweede kabinet-Rutte besloot 1 miljard euro op ontwikkelingshulp te besparen. Het kabinet-Rutte I verminderde de uitgaven eerder met 800 miljoen euro. De 0,7-procentnorm is afkomstig van de Verenigde Naties. (NRC)