Leraren protesteren tegen register

Onderwijs Hoe krijg je voldoende bevoegde leraren? Via een register dat hun scholing bijhoudt, denkt de overheid. Leraren zijn kritisch.

Foto Jerry Lampen/ANP

Zeker 14.000 leraren hebben een petitie getekend tegen een register dat onder meer lesbevoegdheid en nascholing van leraren bijhoudt.

Het register komt voort uit een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer al is gepasseerd. De leraren willen nu dat de Eerste Kamer deze week het voorstel alsnog verwerpt. Ze zijn tegen een „lerarenregister dat van bovenaf wordt opgelegd, zonder voldoende draagvlak onder leraren”.

Als de wet wordt aangenomen, is de registratie voor leraren vanaf komend schooljaar verplicht. Doel ervan is onbevoegd lesgeven terug te dringen. Tot nu toe zijn 33.000 leraren ingeschreven. Beheerder ervan is de Onderwijscoöperatie, waarin diverse lerarenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Zij zegt dat ruim 66.000 leraren bezig zijn met registratie, op een totaal van 256.000.

Volgens Leraren in Actie, een kleine lerarenbond voor voortgezet onderwijs (917 leden), die de petitie heeft opgesteld, mist het register draagvlak. Voor de straks wettelijk verplichte nascholing, die bijgehouden moet worden in het register, is bijvoorbeeld te weinig budget: per leraar 600 euro voor veertig uur. Ook bestaan bezwaren tegen commerciële aanbiedingen die als scholing tellen, zoals een peptalk van schaatser Erben Wennemars.

Peter Althuizen, voorzitter van Leraren in Actie en leraar klassieke talen: „Je moet de leraren eens horen. Iemand geeft een show weg, er worden flip-overs ingevuld. Die tijd kan ook worden besteed aan het voorbereiden van de lessen.”

Hoge kosten

Wiskundeleraar René Kneyber heeft andere bezwaren. Hij heeft zich weliswaar ingeschreven, maar zegt dat de uitvoeringskosten van de verplichte nascholing in het register hoog zijn en dat die niet tot beter onderwijs leiden.

Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie en voorzitter van een scholengroep, noemt het register een kans om het aanbod van nascholing te verbeteren. „Nu krijg je een glossy folder en dan moet je maar afwachten wat het betekent.”

Leraren krijgen straks het recht hun eigen nascholing volledig te bepalen. Kentson: „Bevoegdheid wordt bepaald door de wetgever, benoembaarheid is aan de werkgever en bekwaamheid is voortaan aan de leraar zelf.” De nieuwe wet maakt volgens hem het beroep van leraar aantrekkelijker. „Het is een evenwicht tussen rechten en plichten.”

Lerarentekort

De Raad van State maakte in zijn advies over de wet bezwaar tegen het lerarenregister. Het register zou prematuur zijn zolang het lerarentekort nog zo groot is. Nu moeten nog vaak onbevoegde leraren lesgeven, omdat bevoegde leraren ontbreken.

Het wetsvoorstel werd aangepast na dat Raadsadvies. Nu voorziet het pas vanaf 2026 in sancties als leraren onvoldoende zijn geschoold. Leraren nu al ontslaan vanwege onvoldoende scholing, zou de problemen alleen maar vergroten. Nederland telt nog tienduizenden vacatures voor leraren in exacte vakken of talen. Veel bevoegde leraren gaan met pensioen.