Immigratie

Sterke stijging asielaanvragen van Marokkanen en Algerijnen

Een op de drie eerste asielverzoeken werd vorige maand gedaan door mensen uit Marokko en Algerije. Bijna vierhonderd Marokkanen en 270 Algerijnen vroegen in oktober asiel aan, meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst maandag. Zij maken weinig kans op een verblijfsvergunning. Beide landen zijn door het kabinet bestempeld als ‘veilig land van herkomst’. De kans is groot dat de migranten in de illegaliteit belanden, omdat Algerije en Marokko niet meewerken aan gedwongen terugkeer. Bovendien is het voor Marokkanen relatief eenvoudig om in Nederland een illegaal bestaan op te bouwen, dankzij de grote Marokkaanse gemeenschap. Het aantal Syrische gezinsherenigingen is verder gestegen. In augustus kwamen 475 Syriërs via gezinshereniging naar Nederland, in oktober bijna 1.200. (NRC)