Geen uitleg over seponeren van zaak-Demmink

Einde van het onderzoek In het openbaar vertellen waarom justitie de zaak-Demmink seponeerde, zou in strijd zijn met de wet, zegt het hof in Arnhem.

Het gerechtshof in Arnhem staat het Openbaar Ministerie niet toe tijdens een rechtszaak in het openbaar uit te leggen waarom het heeft besloten de strafzaak tegen de voormalige topambtenaar Joris Demmink wegens seks met minderjarige jongens te seponeren.

Volgens het hof kan alleen om zeer klemmende reden worden besloten zo’n zitting in het openbaar te houden. Zulke redenen heeft het OM „niet aangevoerd”, aldus een woordvoerder van het hof. De wet zou openbaarheid niet toestaan.

Het besluit van het hof betekent dat na vijftien jaar van geruchten en publieke verdachtmakingen de strafzaak tegen Joris Demmink, ex-topman op het ministerie van Justitie, een stille dood gaat sterven. In juni maakte het OM al bekend Demmink niet verder te vervolgen wegens verdenkingen van verkrachting en ander seksueel misbruik van minderjarigen.

Na een strafrechtelijk onderzoek van 2,5 jaar kwam het OM tot de conclusie dat er „geen enkel belastend materiaal” is om een strafzaak tegen Demmink te beginnen. Justitie zei het gerechtshof te vragen in te stemmen met het sepot. Dit verzoek moest volgens het OM in het openbaar worden behandeld. „Dit heeft te maken met het bijzondere karakter van de zaak. Een van de redenen van het gerechtshof om nog eens onderzoek te doen was dat de beschuldigingen tegen Demmink al jarenlang in de media opdoemen. Het OM vindt daarom dat de verdere procedure bij het gerechtshof erbij gebaat is als die in de openbaarheid plaatsvindt”, aldus het OM.

Geruchten

In 2014 gaf het gerechtshof Den Bosch het OM de opdracht „met voortvarendheid” een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de geruchten over Demmink. Het OM had dit jarenlang geweigerd omdat men vond dat er geen bewijs was dat Demmink in de jaren negentig in Turkije twee minderjarige jongens zou hebben verkracht.

Na een klachtprocedure die de advocaat van de Turkse mannen had aangespannen, oordeelde het hof dat uit eerdere onderzoeken wel degelijk „voldoende feiten en omstandigheden” naar voren waren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. Het hof wilde dat in het onderzoek ook een Turkse agent zou worden gehoord die eerder verklaarde dat hij als beveiliger van Demmink „minderjarige jongens voor hem moest regelen”.

In mei maakte het OM bekend te stoppen met het onderzoek naar Demmink omdat definitief bleek dat Turkije niet bereid was toestemming te geven tot verder onderzoek in het land. De Haagse onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel had drie reizen naar Turkije gemaakt om toestemming te vragen om de twee mannen te horen die zeggen dat ze in de jaren negentig als minderjarige jongens zijn verkracht door Demmink. „Om juridische redenen”, aldus de Haagse rechtbank, zou dit zijn geweigerd.

In een verklaring die het hof in Arnhem maandag uitgaf, staat dat het niet zeker is over er überhaupt nog een zitting komt over het besluit van het OM om de zaak te seponeren. Het hof kan dit ook zonder zitting besluiten.