Opinie

De baby heeft het gedaan

nrcvindt

Als het aan een werkgroep onder leiding van de Amsterdamse burgemeester ligt, volgen in de nabije toekomst alle Nederlandse ouders verplicht een opvoedcursus, om kindermishandeling te voorkomen. In een groeiend aantal gemeenten krijgen aanstaande ouders al een cursus baby- annex relatiemanagement aangeboden, om hen te behoeden voor echtscheiding. Het aantal echtscheidingen groeit, het aantal gevallen van kindermishandeling stijgt. Kinderen zijn de dupe, en ook de schuld, vandaar die cursussen. Gratis, zodat niemand een excuus heeft om weg te blijven. Signaal: dit is hoogstnoodzakelijk. Geen zin? Dan maak je maar zin. Want de ondertoon is: iedere ouder is een potentiële mishandelaar en op zijn minst loert er echtscheiding om de hoek, met dank aan die nieuwe baby. Zo wordt het ouderschap geproblematiseerd en elk pasgeboren kind weggezet als te verwachten sta in de weg voor de ouders.

Via zulke gratis en mogelijk zelfs verplichte cursussen dreigt er nu een algemene moraal te worden vastgesteld. Hoe hoort het eigenlijk voor het moderne stel? Vier keer per week sporten „kan echt niet meer” klinkt het in Alkmaar op de cursus. Waarom niet? Als het stel dat onderling regelt kan het best. En daar heeft de gemeente niks mee te maken. Zijn jullie straks minnaars of collega’s? Wat is dat voor een vraag? Daar zit de ellende al in gebakken. De jonge ouders horen dat ze „pas op de plaats” moeten maken. Waarmee een kind krijgen wordt gereduceerd tot persoonlijke stilstand. Terwijl je ook het tegendeel kunt beweren: een kind ‘doe’ je via fikse mentale groei.

Per jaar krijgen zo’n 35.000 minderjarige kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Hulpverleners, die op der cursussen aandringen, nemen aan dat die scheidingen door de kinderen worden veroorzaakt. Terwijl de ouders dat zelf zijn. De relatie die een kind niet verdraagt, was misschien al niet zo’n geslaagde relatie.

Het aanbod creëert de vraag, maar bij deze cursussen creëert het aanbod allicht ook een kloof met van oudsher gebruikelijke vertrouwelingen. Immers, als er een cursus voor is, moest je je moeder, vader, vrienden, maar niet met je vragen lastig vallen.

Laat de overheid zich verre houden van het liefdesleven van zijn burgers. Er is weinig zo intiem als het krijgen van een kind en tot het besef komen dat het leven onherroepelijk anders is geworden. Laten de cursussen, gratis en/of verplicht, zich met alle macht richten op kinderen in de knel. Maak niet van elk gezin een probleem in de dop.