Toezichthouders pakken oneerlijke incassobranche aan

Uit een rapport bleek dat incassobureaus zich geregeld onterecht hard opstellen tegenover consumenten.

Foto Roos Koole / ANP

Vanaf dinsdag zullen comsumenten in een voorlichtingscampagne worden opgeroepen in actie te komen tegen en melding te maken van oneerlijke incassobureaus. Dat hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag bekendgemaakt.

Vorig jaar november publiceerde de ACM een rapport over oneerlijke praktijken bij incassobureaus, die zich geregeld onterecht hard opstellen tegenover consumenten. Omdat veel consumenten problemen meldden met incassobureaus, werd door de toezichthouders een onderzoek ingesteld.

Drie soorten problemen

Na de problemen in de incassosector te hebben onderzocht, stelde de ACM drie kernproblemen vast: het innen van onterechte vorderingen, het rekenen van te hoge invorderingskosten en de agressieve benadering van de consument. Van het eerste geval is bijvoorbeeld sprake als de consument niet heeft ingestemd met een aankoop. Het tweede probleem speelt wanneer incassobureaus buiten de incassokosten en rente over de hoofdsom nog meer kosten, zoals administratiekosten, in rekening brengen. Met de agressieve benadering ten slotte, wordt verwezen naar het dreigen met onwettige maatregelingen, zoals wanneer wordt gedreigd met de inbeslagname van goederen.

Volgens de toezichthouders komen dergelijke praktijken “regelmatig” voor. Vooral consumenten uit de lagere inkomensgroepen zijn hiervan de dupe.

Gezamenlijke aanpak

Waar de ACM zich in de campagne zal richten op bewustwording bij de consument, focust de AFM zich op de aanbieders van consumptief krediet. De toezichthouders gaan gezamenlijk toezien op het handhaven van de regels in de incassobranche.

Volgens Henk Don, bestuurslid bij de ACM, is het belangrijk dat consumenten zelf in actie komen:

“Zo voorkomen zij schade voor zichzelf. En het helpt ook om oneerlijke incassopraktijken te stoppen. Daarop zijn ook de acties van de toezichthouders gericht. Tegelijk roep ik de incassobureaus en hun opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen.”