Steeds minder langdurig werklozen

Ook 45-plussers komen gemiddeld sneller aan een baan. De meerderheid van deze groep wacht echter nog altijd meer dan een jaar.

Een gebouw van het UWV in Amsterdam Robin van Lonkhuijsen/ANP

De langdurige werkloosheid is het afgelopen jaar afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waren er in het derde kwartaal van 2015 nog 238 duizend mensen die langer dan een jaar zochten naar werk, dit jaar waren dat er in hetzelfde kwartaal nog maar 205 duizend. Dat zijn ongeveer vier op de tien werklozen.

De daling betreft ook werkloze 45-plussers. Toch zit deze groep nog altijd relatief lang zonder werk: ruim zes op de tien zoekt langer dan een jaar naar een baan. Van alle mensen die zich nieuw aanboden op de arbeidsmarkt vond 54 procent binnen drie maanden een baan, ten opzichte van 49 procent vorig jaar. Ruim de helft van deze nieuwe toestroom bestaat uit jongeren die klaar zijn met hun opleiding.

De totale werkloosheid daalde het afgelopen kwartaal ook. Dat was vorig jaar ook het geval, maar ging dit jaar sneller. Volgens het CBS worden er steeds minder mensen met een baan werkloos en treden er meer mensen toe tot de arbeidsmarkt omdat ze een baan krijgen. Deze groep is niet eerst zoekende, maar verschijnt pas op de arbeidsmarkt wanneer ze een baan heeft.

    • Milo van Bokkum