Sepot zaak-Demmink niet in het openbaar behandeld

Strafzaak sterft na vijftien jaar van geruchten en publieke verdachtmakingen een stille dood.

Joris Demmink bij het verlaten van de rechtbank in juni dit jaar.
Joris Demmink bij het verlaten van de rechtbank in juni dit jaar. Foto Remko de Waal/ANP

Het gerechtshof in Arnhem zal het openbaar ministerie niet in de gelegenheid stellen om in het openbaar tijdens een rechtszaak uit te leggen waarom justitie heeft besloten dat de strafzaak tegen de voormalige justitiële topambtenaar Joris Demmink wegens het hebben van seks met minderjarige jongens moet worden geseponeerd.

Volgens het hof kan alleen om zeer klemmende reden worden besloten een dergelijke zitting in het openbaar te houden. Dergelijke redenen zijn door het OM ,,niet aangevoerd’’, aldus een woordvoerder van het hof in Arnhem De wet zou openbaarheid niet toestaan.

Het besluit van het hof betekent dat na vijftien jaar van geruchten en publieke verdachtmakingen de strafzaak tegen Joris Demmink een stille dood gaat sterven. In juni maakte het OM bekend Demmink niet verder te vervolgen wegens verdenkingen van seksueel misbruik en verkrachtingen van minderjarigen.

Lees ook&nsbpOM ziet af van vervolging oud-ambtenaar Demmink

Na een strafrechtelijk onderzoek van 2,5 jaar kwam het OM tot de conclusie dat er ,,geen enkel belastend materiaal” is om een strafzaak tegen Demmink te beginnen. Justitie zei het gerechtshof te zullen vragen om te bewilligen in een sepot. Dit verzoek moest volgens het OM in het openbaar worden behandeld. ,,Dit heeft te maken met het bijzondere karakter van de zaak. Een van de redenen van het gerechtshof om nog eens onderzoek te doen was dat de beschuldigingen tegen Demmink al jarenlang in de media opdoemen. Het OM vindt daarom dat de verdere procedure bij het gerechtshof er bij gebaat is als deze in de openbaarheid plaatsvindt”, aldus het OM.

Geruchten

In 2014 gaf het gerechtshof Den Bosch het OM de opdracht ,,met voortvarendheid” een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de geruchten over Demmink. Het OM had dit jarenlang geweigerd omdat men vond dat er geen bewijs was dat Demmink in de jaren negentig in Turkije twee minderjarige jongens zou hebben verkracht. Na een door de advocaat van de Turkse mannen, Adèle van der Plas, aangespannen klachtprocedure oordeelde het hof dat uit eerdere onderzoeken wel degelijk ,,voldoende feiten en omstandigheden” naar voren waren gekomen waaruit kan blijken dat Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. Het hof wilde dat in het onderzoek ook een Turkse agent zou worden gehoord die eerder in Turkije heeft verklaard dat hij als beveiliger van Demmink “minderjarige jongens voor hem moest regelen”.

In mei dit jaar maakte het OM bekend te stoppen met het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink omdat definitief bleek dat Turkije niet bereid was de Haagse rechter-commissaris in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten in dat land. De Haagse onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel had drie reizen naar Turkije gemaakt om toestemming te vragen voor het horen van twee mannen die zeggen dat ze in de jaren negentig als minderjarige jongens zijn verkracht door Demmink, die daar toen op dienstreis zou zijn geweest. ,,Om juridische redenen”, aldus de Haagse rechtbank, zou dit zijn geweigerd.

In een verklaring van het hof in Arnhem staat vandaag dat het ook nog niet zeker is dat er nog een zitting wordt gehouden over het besluit van het OM om de zaak te seponeren. Het hof kan hierover ook zonder zitting een besluit nemen.