Buma herhaalt op congres: geen ratificatie Oekraïneverdrag

Binnen het CDA bestaat verdeeldheid. Vooral senatoren zijn geneigd er toch mee in te stemmen, tegen de wens van Buma.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom en Sybrand van Haersma Buma tijdens het najaarscongres van het CDA.
Partijvoorzitter Ruth Peetoom en Sybrand van Haersma Buma tijdens het najaarscongres van het CDA. Foto Evert-Jan Daniëls / ANP

Het stond niet officieel op de agenda, maar ‘Oekraïne’ hield zaterdag het CDA, bijeen in Veghel wel bezig. Want het wel of niet ratificeren van het Europese associatieverdrag - nadat in april Nederland in een referendum tegen dat verdrag had gestemd - zorgt voor verdeeldheid binnen het CDA.

Sommigen, onder wie partijleider Sybrand van Haersma Buma, vinden dat naar de stem van de kiezer moet worden geluisterd. Anderen, onder wie een aantal senatoren, vinden dat een pro-Europese partij als het CDA het verdrag gewoon moet ratificeren. Of in elk geval premier Mark Rutte moet steunen bij diens poging een juridisch bindend addendum aan het verdrag toe te voegen.

Voor een partij die zelf zo van ‘verbinding’ is, zorgt verdeeldheid voor onrust. Voor een partij die liefst gezagsgetrouw is, leidt opstandigheid tot ongemak. Partijleider Buma zag zich daarom genoodzaakt toch iets te zeggen over de kwestie.

Doordenderen

Het standpunt van Buma is principieel. Hij vreest dat de burger nóg minder vertrouwen in de politiek zal krijgen als de uitslag van het referendum terzijde wordt geschoven. In Veghel zei hij tegen de CDA-achterban: “Een politiek die dan toch doordendert, bewijst wat de mensen al dachten: dat die politici in een eigen wereld leven. Ze geven je de schijn van inspraak, maar uiteindelijk vertrouwen ze de keuze van hun eigen volk niet.”

Hij noemde Europa “onze toekomst”. “Maar het is onze verplichting dat het draagvlak blijft bestaan.”

Verder werd op het partijcongres de definitieve kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. Deze bleef vrijwel ongewijzigd. Alle huidige dertien fractieleden zijn weer verkiesbaar. Partijleider Buma staat op 1, Tweede Kamerlid Mona Keijzer op 2. René Peters is op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer, hij is nu wethouder in Oss.